Waar ondernemers terecht kunnen met vragen? Lees hier handige informatie voor ondernemers.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB


MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 euro voor de komende drie maanden.

Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS-regeling.

Lees hierover meer op de website van de RVO.

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)


Een ondernemer die minstens 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

Lees hierover meer op de website van het UWV.

Extra ondersteuning zelfstandigen


Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) is verlengd en bevat nu een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Lees hierover meer op www.werksaamwf.nl.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)


De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, start-ups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (start-ups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

Meer informatie over BMKB, via de website van de RVO.

Meer informatie over GO, via de website van de RVO.

Meer informatie over KKC, via de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie over SEED Capital-regeling via de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie over COL, via de website van de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen.

Hulp bij schulden

Er zijn verschillende regelingen voor mkb'ers en zzp'ers die zijn getroffen door de coronacrisis. Toch kan het zijn dat uw schulden hoger worden. Waar kunt u heen voor advies en hulp?

U kunt hiervoor terecht bij Zuidweg & Partners. Dit bedrijf is gespecialiseerd in schuldhulpverlening voor ondernemers. De hulp van Zuidweg & Partners is gratis. Meer informatie kunt u lezen op: www.zuidweg-partners.nl, via deze site kunt u zich ook bij hen aanmelden.

Maatregelen Belastingdienst 


De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst

Meer informatie & handige links

Er zijn landelijke websites waar meer informatie beschikbaar is en veel gestelde vragen worden beantwoord.

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op de website van het RIVM. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800-2117.

Ondernemers, organisatoren en het coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september 2021 hebben ondernemers in bijvoorbeeld horeca en cultuur te maken met het coronatoegangsbewijs. Hieronder staan de regels over het coronatoegangsbewijs voor ondernemers. Bijvoorbeeld als u een evenement organiseert. 

In welke situatie coronatoegangsbewijs controleren

Het gebruik van het coronatoegangsbewijs is op veel plekken verplicht. Zoals in de horeca. Het is dus niet toegestaan om alternatieve regels toe te passen, door bijvoorbeeld te werken met afstandsnormen. Op andere plekken is het coronatoegangsbewijs niet verplicht

Als het coronatoegangsbewijs gebruikt wordt in de daarvoor bestemde sectoren, dan is dat in lijn met de geldende wet- en regelgeving. Controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs is dus niet in strijd met de AVG of andere wet- en regelgeving in Nederland.

Vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testen voor toegang

Uw bezoekers kunnen de volgende coronabewijzen gebruiken voor toegang:

Bezoekers kunnen deze 3 mogelijkheden tonen via CoronaCheck.

Controle van coronatoegangsbewijs, identiteitsbewijs en gezondheidscheck

Om toegang te krijgen tot deze gelegenheden dient de ondernemer het coronatoegangsbewijs te scannen en het identiteitsbewijs van de bezoeker te vergelijken met de gegevens van de scan.

Ondernemers moeten deelnemers de gelegenheid bieden om hun contactgegevens achter te laten voor het bron- contactonderzoek. Daarnaast moet vooraf de gezondheidscheck uitgevoerd worden. Aan een persoon mag toegang verleend worden als:

  • de scanner groen kleurt;
  • het identiteitsbewijs overeenkomt; en
  • de bezoeker geen corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft.

Bezoekers naar binnen bij groen scherm

Een coronatoegangsbewijs-controle gebeurt door met de CoronaCheck Scanner-app de QR-code van het coronatoegangsbewijs te scannen (deze kan zowel op papier als digitaal getoond worden).

Bij groen scherm: controle legitimatiebewijs

Bij een groen scherm volgt een controle van het legitimatiebewijs en eventueel van het toegangskaartje of de reservering. Daarna mag de bezoeker toegelaten worden.

Bij rood scherm: bezoeker niet naar binnen

Bij een rood scherm mag de bezoeker niet toegelaten worden. Indien de controle niet aan deur heeft plaatsgevonden, dient de bezoekers gevraagd te worden de locatie te verlaten.

CoronaCheck Scanner-app voor de controle van bezoekers

Om het coronabewijs van uw bezoekers te kunnen scannen, heeft u de CoronaCheck Scanner-app nodig. Medewerkers kunnen de CoronaCheck Scanner-app downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android). Daarmee kunnen zij bij de ingang de QR-codes van bezoekers scannen.

Gebruik de app op iPhones of Android-telefoons

CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig.

Bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat. Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor kun je demo QR-codes gebruiken die op onderstaande website vermeld staan.

Niet continu internet nodig

Het scannen aan de deur kan zonder internet. Wel heeft u minimaal 1 keer per dag internetverbinding nodig om een configuratie van de app op te halen.

Alle informatie over het gebruik van CoronaCheck Scanner vindt u op CoronaCheck.nl

Mensen uitgezonderd van coronatoegangsbewijzen

  • Kinderen tot 13 jaar hoeven voor toegang geen coronatoegangsbewijs te tonen. Kinderen van 6-12 jaar worden wel dringend geadviseerd voorafgaand aan de activiteit een zelftest af te nemen.
  • Werknemers, vrijwilligers en artiesten zijn uitgezonderd van het gebruik van coronatoegangsbewijzen. Deze uitzondering geldt daarbij voor degenen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten (dus niet bijvoorbeeld de deelnemers aan een zakelijk congres). Als werknemers, vrijwilligers en artiesten  niet gevaccineerd of recent hersteld zijn, worden zij dringend geadviseerd om zich voorafgaand aan een activiteit te laten testen. Dit kan bij de teststraten van Testen voor Toegang.

Evenement aanmelden voor inzet coronatoegangsbewijzen

Om rekening te houden met de beschikbare testcapaciteit, moet u uw evenement in sommige gevallen aanmelden. Dat is het geval als:

  • voor de activiteit een eenmalige vergunning van de gemeente nodig is en er minimaal 1.000 bezoekers zijn.
  • uw evenement plaatsheeft in een grote eventlocatie met een doorlopende vergunning en er minimaal 3.000 bezoekers zijn.

Coronatoegangsbewijzen bij besloten plaatsen

Het hangt af van uw situatie of een coronatoegangsbewijs een optie is. U dient het mogelijke gebruik op uw locatie aan een aantal zaken te toetsen. Zo moet u bijvoorbeeld voldoen aan de eisen uit de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Het gebruik van een coronatoegangsbewijs is namelijk een vorm van gegevensverwerking. Daarnaast dient u het gebruik van een coronatoegangsbewijs bijvoorbeeld ook te toetsen aan grondrechten.

Toolkit communicatiemiddelen voor organisatoren

In de toolkit voor organisatoren vindt u meer informatie en communicatiemiddelen die u kunt gebruiken om bezoekers te informeren over de inzet van coronatoegangsbewijzen.

Er is ook een toolkit met communicatiemiddelen voor ondernemers en organisatoren beschikbaar..

Contact voor ondernemers

Voor vragen over de CoronaCheck Scanner: 0800-1421 (gratis). Of als u vanuit het buitenland belt: +31 70 750 37 20. Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur

Ondernemers kunnen met vragen over corona terecht bij de branchevereniging of de website www.kvk.nl/corona.