Waar ondernemers terecht kunnen met vragen? Lees hier handige informatie voor ondernemers.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB


MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 euro voor de komende drie maanden.

Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS-regeling.

Lees hierover meer op de website van de RVO.

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)


Een ondernemer die minstens 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

Lees hierover meer op
de website van het UWV.

Extra ondersteuning zelfstandigen


Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) is verlengd en bevat nu een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Lees hierover meer op
www.werksaamwf.nl.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)


De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, start-ups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (start-ups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.


Meer informatie over BMKB, via de website van de RVO.

Meer informatie over GO, via de website van de RVO.

Meer informatie over KKC, via de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie over SEED Capital-regeling via de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie over COL, via de website van de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen.

Hulp bij schulden

Er zijn verschillende regelingen voor mkb'ers en zzp'ers die zijn getroffen door de coronacrisis. Toch kan het zijn dat uw schulden hoger worden. Waar kunt u heen voor advies en hulp?

U kunt hiervoor terecht bij Zuidweg & Partners. Dit bedrijf is gespecialiseerd in schuldhulpverlening voor ondernemers. De hulp van Zuidweg & Partners is gratis. Meer informatie kunt u lezen op: www.zuidweg-partners.nl, via deze site kunt u zich ook bij hen aanmelden.

Maatregelen Belastingdienst 


De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst

Meer informatie & handige links

Er zijn landelijke websites waar meer informatie beschikbaar is en veel gestelde vragen worden beantwoord.

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op de website van het RIVM. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800-2117.