Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de voetbalvelden van HOSV niet verder te onderzoeken als mogelijke locatie voor een Integraal Kind Centrum (IKC) in de kernen Spanbroek/Opmeer.

Geen medewerking HOSV

Met het bestuur van de voetbalvereniging HOSV is geen overeenstemming bereikt over verplaatsing van de voetbalactiviteiten naar bij voorbeeld VVS’46 en/of Grasshoppers (die hiervoor wel open staan). Het HOSV-bestuur heeft aangegeven dat een verplaatsing van de voetbalactiviteiten niet bespreekbaar is en dat dit standpunt, inclusief de argumenten hiervoor, wordt ondersteund door de leden van de vereniging. Wethouder Tesselaar: “Wij hadden het graag anders gezien. We vinden het een gemiste kans dat op deze zeer geschikte locatie nu geen IKC kan worden gerealiseerd. Ook omdat deze locatie juist vanuit het burgerparticipatietraject met ouders, omwonenden en andere belangstellenden naar voren kwam om verder te onderzoeken. Echter, juridische procedures om HOSV te bewegen te verhuizen zouden ten koste gaan van de voortgang van de bouw van het IKC in Spanbroek/Opmeer. We houden hiermee ook rekening met de schoolbesturen, die enerzijds een voorkeur hebben voor de HOSV-locatie maar anderzijds aandringen op snelle duidelijkheid over de locatie. We gaan nu verder met het afronden van het haalbaarheidsonderzoek naar de twee overgebleven locaties.” Het gaat dan om de huidige locaties van de Bonifatiusschool en De Akker/’t Ruimteschip. De gemeenteraad neemt hierover in maart 2020 een besluit.

Over dit project

De gebouwen van de vijf basisscholen in Spanbroek/Opmeer en Hoogwoud zijn aan vervanging toe. In de kern Spanbroek/Opmeer wordt een IKC gebouwd, waar de Bonifatiusschool, De Akker en ’t Ruimteschip een plek krijgen. In Hoogwoud worden in het IKC de basisscholen De Adelaar en De Wulfram gevestigd. De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om te onderzoeken op welke plek de IKC’s het beste gebouwd kunnen worden. In maart 2020 neemt de gemeenteraad hierover een definitief besluit.