Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de voetbalvelden van HOSV niet verder te onderzoeken als mogelijke locatie voor een Integraal Kind Centrum (IKC) in de kernen Spanbroek/Opmeer.