Niet alleen op de Dag van de Scheiding – 26 mei - krijgen tweehonderd kinderen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Dat gebeurt elke dag. Ruim een op de vijf kinderen in Nederland maakt een scheiding mee. Voor veel kinderen heeft dit behoorlijke impact. Niet zo gek, want alles wat voor een kind vertrouwd was, verandert. Met andere woorden: de wereld staat helemaal op zijn kop als je ouders uit elkaar gaan.

Begeleiding in communicatie

Het Wijkteam Opmeer biedt hulp aan scheidende stellen met kinderen onder de naam Samen Uit Elkaar. De nadruk ligt op het verbeteren van de communicatie en het bieden van hulp om gesprekken te voeren zonder dat deze uitmonden in verwijten en ruzies. De bemiddeling door het Wijkteam kan een betere onderlinge communicatie opleveren maar ook meer begrip, respect en vertrouwen in elkaar en een meer ontspannen sfeer richting de kinderen.

Wat doet het Wijkteam Opmeer?

  • Het voorbereiden van ouders op het scheidingstraject door het op orde brengen van hun communicatie zodat betere afspraken gemaakt kunnen worden.
  • Het verbeteren van de communicatie tussen ouders daar waar deze in een scheidingsprocedure is vastgelopen zodat de ouders weer met mediation verder kunnen.
  • Ondersteunen van ouders door de communicatie te verbeteren wanneer de afspraken die tijdens de scheiding gemaakt zijn, door communicatieproblemen na de scheiding vastlopen.

Het Wijkteam Opmeer maakt geen scheidingsconvenant of ouderschapsplan op. Ze helpen niet bij de (financiële) afwikkeling van de gehele scheiding of bij de gevolgen van een scheiding.

Aanmelden

Voor aanmelding bij de wijkteamconsulenten, is geen verwijzing nodig. U kunt een vraag stellen of een afspraak maken via 0226 - 363 333. U wordt dan doorverbonden met een consulent. Aanmelden kan ook via wijkteam@opmeer.nl. Kijk ook voor meer informatie op www.opmeer.nl/samen-uit-elkaar of https://scheidingsplein.nl/opmeer/.