Burgemeester Nijpels was van plan een bezoek te brengen aan een brand die gaande was bij het Rundveemuseum in Aartswoud. Vermoedelijk is hij tijdens het sneeuwvrij maken van zijn auto bezweken aan een hartstilstand. Reanimatie mocht niet meer baten.

Gert Jan was bijna 17 jaar (vanaf 15 juni 2004) onze gedreven, toegewijde, markante burgemeester. Zijn verdiensten voor Opmeer zijn groot; hij gaf zijn beste krachten aan de lokale gemeenschap. Trots was hij op wat in ‘zíjn’ gemeente met vereende krachten allemaal tot stand komt; hij sprak hierover vaak de gevleugelde woorden ‘Het gebeurt weer in Opmeer‘. Gert Jan was een echte burgervader, in crisissituaties op zijn best. Hij genoot van zijn contacten met de Opmeerders, organisaties en verenigingen. Gert Jan werd het boegbeeld van de jaarlijkse Landbouwtentoonstelling, er was niemand die met groter enthousiasme zijn bolhoed de lucht in gooide. De talloze activiteiten door het jeugd- en jongerenwerk hadden ook zijn warme belangstelling, als vrijwilliger maakte hij zich verdienstelijk als kok en diskjockey. Het bedrijfsleven lag hem na aan het hart en hij onderhield warme contacten met ondernemers. Met overtuigingskracht en geduld beet hij zich vast in bestuurlijke ambities waarin hij geloofde, zoals woningbouw, nieuwe basisscholen, de strijd tegen misbruik van alcohol en drugs door jongeren, een passantenhaven en regionale samenwerking.

Behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid van Opmeer was voor hem vanzelfsprekend.  Op zijn kenmerkende gedreven wijze kwam hij gezaghebbend binnen en buiten de gemeente op voor de belangen van de gemeente Opmeer. Specifiek kan hierbij genoemd worden zijn grote betrokkenheid bij de regionale samenwerking in Westfriesland via het Pact van Westfriesland 7.1. Hij leidde de college- en raadsvergaderingen op zijn geheel eigen wijze, met flair en een combinatie van humor en ernst, maar vooral met een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Gert Jan zou nog tot zijn pensioen per 1 juli a.s. onze burgemeester zijn. Het mocht helaas niet zover komen. Hij laat een grote leegte achter. Opmeer en de regio Westfriesland gaan hem missen.

Onze gedachten gaan uit naar Roos, Max en Kim, familie en vrienden. Wij wensen hen veel sterkte en kracht bij de verwerking van dit grote verlies. Zij kunnen blijven rekenen op de gemeente Opmeer.

Postuum benoemd tot ereburger van Opmeer

Burgemeester Gert Jan Nijpels was van 15 juni 2004 tot 15 mei 2005 waarnemend burgemeester van de gemeente Opmeer en vanaf 15 mei 2005 burgemeester van de gemeente Opmeer. In deze meer dan 16 jaar heeft hij zich een zeer betrokken burgervader getoond voor de inwoners van Opmeer. Op zijn kenmerkende gedreven wijze kwam hij gezaghebbend binnen en buiten de gemeente op voor de belangen van de gemeente Opmeer. De inwoners en ondernemers in de gemeente Opmeer zette hij altijd centraal.

Als blijk van waardering

Gert Jan Nijpels zou op 1 juli met pensioen gaan. Hij zou bij die afscheidsgelegenheid het ereburgerschap van de gemeente ontvangen. Als blijk van waardering en dankbaarheid heeft de gemeenteraad besloten hem postuum te benoemen tot ereburger van de gemeente Opmeer.

burgemeester Nijpels