Dat blijkt uit het onderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente’ waarvoor ruim 2.500 inwoners van Opmeer benaderd werden.

In het 4e kwartaal van 2020 zijn ruim 2.500 inwoners van Opmeer benaderd om mee te doen aan het onderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente’. In totaal hebben wij 762 ingevulde vragenlijsten retour ontvangen. Uit het onderzoek blijkt dat de inwoners van Opmeer over het algemeen prettig wonen in hun buurt en tevreden zijn over het onderhoud en de voorzieningen. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten.

Het onderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente’ meet de waardering van haar inwoners ten aanzien van onder andere gemeentelijke faciliteiten, dienstverlening, leefomgeving en betrokkenheid. Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op de sterke en minder sterke punten van de gemeentelijke prestaties.

Werken aan vertrouwen, dienstverlening en participatie

Inwoners willen graag wat meer vertrouwen krijgen in de manier waarop de gemeente bestuurd wordt in Opmeer. Ook geeft het rapport aan dat inwoners meer bij de gemeentelijke plannen betrokken willen worden en dat er beter geluisterd kan worden naar ideeën en initiatieven. Ook blijkt dat de verdere verbetering van de dienstverlening aandacht blijft vragen.

Burgemeester Groeneweg: “We werken aan meer rust en stabiliteit in het college en de raad door goed in gesprek te blijven met elkaar. Daar hebben we echt terrein te winnen. Ook zoeken we naar mogelijkheden om meer in gesprek te gaan met onze inwoners. Fysiek en digitaal. We werken volop aan verbetering van onze (digitale) dienstverlening. We verwachten dat dit komend jaar ook zichtbaar wordt voor onze inwoners.”

Tevreden over zorg, openbare ruimte en voorzieningen

Het afhandelen van meldingen in de openbare ruimte (groen, verlichting e.d.), de kwaliteit en hoeveelheid van de sport- en recreatieve voorzieningen, wordt goed gewaardeerd. Op het gebied van de zorg blijkt uit het onderzoek dat inwoners tevreden zijn over het aanbod aan welzijnsvoorzieningen zoals groen, winkels en basisonderwijs. De inwoners van Opmeer zijn ook tevreden over het aanbod aan sportvoorzieningen en speelvoorzieningen.

Wilt u alle uitkomsten van het onderzoek nog eens rustig nalezen?

De resultaten van het onderzoek vindt u terug op www.waarstaatjegemeente.nl