HOME  |  Inwoners  |  Afwijkingsbesluit

Afwijkingsbesluit

Het college kan vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan besluiten om alvast af te mogen wijken van het geldende bestemmingsplan. Dit doen ze door middel van een afwijkingsbesluit. 

  • Herenweg 100 Hoogwoud

    Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de bestaande vergistingsinstallatie op het perceel Herenweg 100 te Hoogwoud.