HOME  |  Inwoners  |  Afwijkingsbesluit

Afwijkingsbesluit

Het college kan vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan besluiten om alvast af te mogen wijken van het geldende bestemmingsplan. Dit doen ze door middel van een afwijkingsbesluit. 

Archief