HOME  |  Inwoners  |  Als u de veiligheid in uw buurt wilt verbeteren

Als u de veiligheid in uw buurt wilt verbeteren

 • Whatsapp Buurtpreventie

  WhatsApp kan heel goed gebruikt worden als buurtpreventie, om zo uw straat of buurt veiliger te maken. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtpreventie. Het doel van een BuurtWhatsApp is te zorgen voor meer ogen en oren in de buurt en biedt de mogelijkheid om verdachte omstandigheden, in de eigen woonomgeving, met elkaar te delen. De politie kan nu eenmaal niet overal tegelijk zijn. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.

  Lees meer
 • Burgernet

  Samen met de politie kijkt u uit naar een verdachte situatie

  Veiligheid in onze omgeving is heel belangrijk – dat vindt u en dat vind ik, als burgemeester, ook. Met Burgernet kunnen we daar samen iets aan doen. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie. Doel is om onze leefomgeving nog veiliger te maken. U kunt daar zelf een actieve bijdrage aan leveren!

  Lees meer
 • Meld uw bewakingscamera aan bij de politie

  Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven. Hebt u een of meer camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het de politie alstublieft weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven.

  Lees meer
 • BurgerAED

  Eerste hulp bij een hartstilstand

  Als iemand een plotselinge hartstilstand krijgt dan is haast geboden. Vaak is de ambulance niet in staat om snel genoeg te komen. De belangrijkste reden dat een slachtoffer zo’n hartstilstand niet overleeft is dat er te laat wordt gestart met reanimatie: elke seconde telt en de hulp in de eerste zes minuten is letterlijk van levensbelang.

  Lees meer
 • Voorkomen van inbraak

  Hoe voorkomt u inbraak in uw woning, auto of diefstal van uw fiets? Hier leest u er meer over. Of kijk op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. Is er ingebroken of ziet u iets verdachts? Doe dan altijd aangifte. Bel de politie op 112 of 0900 8844 of Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.

  Lees meer
 • Meld Misdaad Anoniem

  Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Jouw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. Je meldt bij M. over bijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Zo lever je een bijdrage aan de veiligheid in jouw eigen omgeving. Telefoon 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

 • Meldpunt overlast

  Heeft u overlast van kleinere ergernissen, die niet levensbedreigend zijn, kunt u 24 uur per dag bellen naar het Meldpunt Overlast, telefoon 0226 – 360 231. De gemeente Opmeer heeft hierover afspraken gemaakt met Regio Control. De surveillant gaat zo snel mogelijk naar de genoemde locatie en spreekt hier de overlastgever aan op het gedrag.

  Lees meer
 • Risicokaart

  Het spreekt voor zich dat uw gemeente er alles aan doet om die risico’s voor u, als inwoner, zo klein mogelijk te houden. Maar hoe klein ook, die risico’s zijn er wel. Wij vinden dat u moet weten wat die risico’s zijn en waar ze zich bevinden.

  Op www.risicokaart.nl vindt u de risicoplekken van Nederland en u kunt specifiek zoeken naar de kaart met uitleg van de risico's van Opmeer. In Opmeer gaat het om tankstations, opslag gevaarlijke stoffen en vuurwerkopslag en -verkoop.

  Lees meer
 • Brandveiligheid

  Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kunt u met een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Of als het toch mis gaat, de schade beperken. Lees hier alles over brandveiligheid in en om uw huis, op vakantie en op uw werk.

  Lees meer