HOME  |  Inwoners  |  Belastingen

Belastingen

Vraag & antwoord

Wilt u weten hoe de Onroerende-zaakbelasting is opgebouwd of hoe de waarde van uw woning wordt bepaald? U vindt het bij  vraag en antwoord.

Automatische incasso

Betaal uw onroerende-zaakbelasting of reclameheffing via automatische incasso. Meer informatie over automatische incasso

OZB en WOZ

Taxatieverslag inzien, bezwaar maken tegen de waardering of de aanslag. Meer informatie

Afvalstoffenheffing

Kosten voor het inzamelen en verwerken van afval. Meer informatie over afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

Als u een hond heeft, moet u in Opmeer hondenbelasting betalen. Meer informatie over hondenbelasting

Mijn Opmeer

In Mijn Opmeer, uw persoonlijke pagina bij de gemeente Opmeer kunt u oa. uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen inzien en uw taxatieverslag inzien. Meer informatie over Mijn Opmeer.

Beroep en bezwaar

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u bezwaar aanmaken. Meer informatie

Rioolheffing

Belasting voor gebruik van het gemeentelijke riool. Meer informatie over rioolheffing

Belasting op roerende woon- en verblijfsruimten / RZB

Roerende zaken zijn zaken die duurzaam aan een plaats zijn gebonden en dienen tot permanente bewoning en gebruik, maar die niet onroerend zijn. Meer informatie over roerende woon- en verblijfsruimten

Kwijtschelding belasting

Hebt u weinig geld en kunt u een gemeentelijke belasting niet betalen? Meer informatie over kwijtschelding