HOME  |  Inwoners  |  Belastingen

Belastingen

In de maand februari worden de belastingaanslagen verzonden. Heeft u een vraag over uw aanslag? Zijn er gegevens onjuist? Bij Vraag & Antwoord vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij: Neem contact op met de gemeente, via gemeente@opmeer.nl of via 0226 - 363 333.

OZB en WOZ

Taxatieverslag inzien, bezwaar maken tegen de waardering of de aanslag. Meer informatie

Mijn Opmeer

In Mijn Opmeer, uw persoonlijke pagina bij de gemeente Opmeer kunt u oa. uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen inzien en uw taxatieverslag inzien. Meer informatie over Mijn Opmeer.

Afvalstoffenheffing

Kosten voor het inzamelen en verwerken van afval. Meer informatie over afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

Als u een hond heeft, moet u in Opmeer hondenbelasting betalen. Meer informatie over hondenbelasting

Rioolheffing

Belasting voor gebruik van het gemeentelijke riool. Meer informatie over rioolheffing

Kwijtschelding belasting

Hebt u weinig geld en kunt u een gemeentelijke belasting niet betalen? Meer informatie over kwijtschelding

Bezwaar tegen de aanslag WOZ

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. U logt hiervoor in met uw DigiD. Meer informatie over bezwaar tegen de aanslag WOZ

Automatische incasso

Betaal uw aanslag belastingen via automatische incasso. Meer informatie over automatische incasso

Belasting op roerende woon- en verblijfsruimten / RZB

Roerende zaken zijn zaken die duurzaam aan een plaats zijn gebonden en dienen tot permanente bewoning en gebruik, maar die niet onroerend zijn. Meer informatie over roerende woon- en verblijfsruimten

Vraag & antwoord

Wilt u weten hoe de Onroerende-zaakbelasting is opgebouwd of hoe de waarde van uw woning wordt bepaald? U vindt het bij  vraag en antwoord.