HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Natuurspeeltuin De Weijver

Natuurspeeltuin De Weijver

Dit voormalig agrarisch perceel is geschikt gemaakt voor een natuurspeeltuin. Voor meer informatie en alle bijbehorende stukken verwijzen wij u naar het bestemmingsplan natuurspeeltuin op ruimtelijkeplannen.nl