HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Wadweren en Braakpolder-Zuid

Wadweren en Braakpolder-Zuid

Ter hoogte van agrarische gronden wordt via dit bestemmingsplan de aanleg van een waterbergingsgebied met bijbehorende natuurontwikkeling mogelijk gemaakt.