HOME  |  Inwoners  |  Betaling en automatische incasso

Betaling en automatische incasso

U kunt uw aanslag gemeentelijke belasting automatisch in 9 gelijke maandelijkse termijnen betalen. Vraag daarvoor automatische incasso aan.

Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten met DigiD

Informatie DigiD

Bij gemeente Opmeer kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk system waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Wat moet u weten?

  • Er zijn geen extra kosten voor de automatische incasso
  • U kunt met het formulier de automatische incasso starten, stoppen, of uw rekeningnummer wijzigen
  • Automatische incasso houdt in dat u de gemeente machtigt de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven naar de rekening van de gemeente
  • De afschrijving start één maand nadat u de aanslag ontvangt. De volgende negen afschrijvingen vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken over tijdige betaling. Het enige waar u op moet letten is dat er voldoende saldo op de rekening is
  • Als u een machtiging afgeeft blijft deze gewoon doorlopen. Volgend jaar worden uw aanslagen dan weer via automatisch geïncasseerd
  • U kunt elke automatische afschrijving ongedaan maken
  • U kunt de machtiging altijd zonder opgaaf van redenen intrekken. De automatische incasso stopt dan direct

Wat moet u doen?

Als u de gemeente Opmeer een machtiging verstrekt voor automatische incasso worden de aanslagbedragen in negen maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. U geeft toestemming voor automatische incasso door het invullen van een machtigingskaart. Wilt u de machtiging intrekken, dan dient u een intrekkingskaart in te vullen.

  • Als u geen gebruik maakt van automatische incasso moet de aanslag in 1 termijn worden betaald. U ontvangt bij het aanslagbiljet een acceptgirokaart.
  • Als u voor de betaling van de huren van het gemeentelijk Woningbedrijf gebruik wilt maken van automatische incasso, moet u dit apart aanvragen.

Toestemming geven tot machtiging

U vult een machtigingsformulier in

Machtigingsformulier gemeentelijke belastingen

Machtiging intrekken

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Dan vult u de rode intrekkingskaart in. U krijgt deze kaart bij uw bank.

Geen machtiging

Wilt u niet betalen via automatische incasso? Dan ontvangt u een acceptgiro van de gemeente. Daarmee kunt u het geld zelf overmaken.