HOME  |  Inwoners  |  Centrumplan Hoogwoud en wegonderhoud Herenweg  |  Centrumplan Hoogwoud

Centrumplan Hoogwoud

Het centrum van Hoogwoud wordt opnieuw ingericht. Aan de Ooster Boekelweg is een nieuwe Aldi-supermarkt en een nieuw Avia tankstation gebouwd. In het tweede kwartaal 2018 start de projectontwikkelaar met de bouw van appartementen en winkels. Er komt een plein voor de winkels en de weg tussen partycentrum OpStap en de te bouwen appartementen wordt opnieuw ingericht. Ook de Herenweg van de Oeverwal tot de Burgemeester Breebaartstraat wordt opnieuw bestraat. Het plan is in 2017 besproken met de omwonenden en de bedrijven die in Hoogwoud zijn gevestigd. De werkzaamheden starten op 5 maart 2018.

Voldoende parkeerplaatsen
Er komen voldoende parkeerplaatsen. De trottoirs zijn even hoog als de rijbaan, maar zijn afgescheiden door een brede band. De bestrating wordt uitgevoerd in gebakken materialen. Naast de huidige oversteekplaats voor Opstap wordt een extra voetgangersoversteekplaats gemaakt, zodat de mensen veilig kunnen oversteken van Opstap naar het pleintje dat voor de winkels wordt gemaakt.

Toeristisch overstappunt
Het centrum van Hoogwoud is een van de toeristische overstappunten in West-Friesland. Dit zijn herkenbare recreatieknooppunten die met de auto goed bereikbaar zijn. Op het pleintje voor de winkels komen zitbanken, fietsenrekken en een watertappunt in de vorm van een dorpspomp. Er wordt een informatiezuil geplaatst met informatie over fiets- en wandelroutes.

Planning

 • Fase 1 - 5 maart tot 6 april
  Vanaf 5 maart wordt de kruising Herenweg en de Ooster Boekelweg opnieuw ingericht. De wegfundering wordt op plekken aangepast, er komt een hemelwaterriool en worden de wegen en voetpaden opnieuw ingericht en bestraat. Als deze werkzaamheden klaar zijn, dan kunt u al een idee krijgen hoe het centrum van Hoogwoud eruit komt te zien.

 • Fase 2 - 9 april tot 1 juni
  De Herenweg wordt in zijn geheel opnieuw bestraat. Ook wordt een deel van het centrumgebied naast het partycentrum Opstap aangepakt.

 • Fase 3 -  30 april tot 29 juni
  Het parkeerterrein en plein naast partycentrum Opstap krijgt vorm. Na de riolerings- en funderingswerkzaamheden wordt het straatwerk aangebracht. Op 1 juni wordt de Herenweg weer opengesteld voor het verkeer.

 • Fase 4 - najaar 2018
  Het dorpsplein bij het nieuwbouwplan aan de Ooster Boekelweg wordt ingericht. Ook wordt dan de dorpspomp geplaatst. De bouw is dan in de afrondende fase en daar kan dan het laatste straatwerk worden afgemaakt.

 • 5 maart tot december 2018 - bouw appartementen en winkels
  Projectontwikkelaar BNT Bedrijfsgebouwen start met de bouw van winkels en appartementen bij de kruising Herenweg en Oosterboekelweg. Deze werkzaamheden worden in december 2018 afgerond.  

Wegafsluitingen

Wanneer

Welke wegen

05-03 t/m 06-04

De Herenweg vanaf de Burg. Breebaartstraat tot de Burg. Hoogenboomlaan.
Met borden worden de omleidingsroutes aangegeven.

03-04 t/m 06-04

Ooster Boekelweg inclusief aansluiting op Burg. Hoogenboomlaan.
Met borden worden de omleidingsroutes aangegeven.

09-04 t/m 01-06

Herenweg tussen de Oeverwal en de Ooster Boekelweg.
Met borden worden de omleidingsroutes aangegeven. Er komt een route voor het doorgaande verkeer en een route voor het bestemmingsverkeer.

Overlast
Helaas kunnen we niet voorkomen dat de werkzaamheden overlast voor de omwonenden veroorzaken. Het kan gaan om geluidsoverlast, parkeeroverlast, het gebruikmaken van een omleidingsroute of het moeilijk(er) bereiken van uw woning. De gemeente Opmeer en de aannemer proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen. Levert de situatie voor u problemen op, laat het ons weten. Dan kunnen we samen tot een oplossing komen. U kunt ons iedere werkdag van 09.00 – 10.00 uur bellen op telefoon 0226 – 363 333. U kunt ook een mail sturen naar gemeente@opmeer.nl.

Oud papier, afvalcontainers
Als de weg voor uw huis is opengebroken, dan vragen wij u uw afvalcontainers en dozen oud papier neer te zetten op een plek die wel bereikbaar is voor de vrachtwagens van HVC en het oud papier.  

Bereikbaar voor hulpdiensten
Uw woning blijft bereikbaar voor de hulpdiensten, zoals ambulance, brandweer en politie. Op www.nhbereikbaar.nl leest u hier meer over.

Bereikbaar voor openbaar vervoer (Connexxion)
Met de vervoersmaatschappij Connexxion zijn er afspraken gemaakt voor de bereikbaarheid bij de wegafsluitingen. De bushaltes zijn verplaatst naar andere bestaande haltes. Houd hier rekening mee als u uw reis aan het voorbereiden bent. Informatie kunt u vinden bij uw oude halte of op www.connexxion.nl.

Meer weten of vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons weten! U kunt ons iedere werkdag van 09.00 - 10.00 uur bellen op telefoon 0226 - 363 333. U kunt ook een mail sturen naar gemeente@opmeer.nl.

Blog

Volg ons blog over de ontwikkelingen van het centrumplan Hoogwoud via https://centrumplanhoogwoud.blogspot.nl/