HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Automatische incasso, machtiging

Automatische incasso, machtiging

 • Uitleg

  U kunt uw aanslag gemeentelijke belasting automatisch in 9 gelijke maandelijkse termijnen betalen. Vraag daarvoor automatische incasso aan.

  Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten voor gemeentelijke belastingen met DigiD

  Wat moet u weten?

  • Er zijn geen extra kosten voor de automatische incasso
  • U kunt met het formulier de automatische incasso starten, stoppen, of uw rekeningnummer wijzigen
  • Automatische incasso houdt in dat u de gemeente machtigt de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven naar de rekening van de gemeente
  • De afschrijving start één maand nadat u de aanslag ontvangt. De volgende negen afschrijvingen vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken over tijdige betaling. Het enige waar u op moet letten is dat er voldoende saldo op de rekening is
  • Als u een machtiging afgeeft blijft deze gewoon doorlopen. Volgend jaar worden uw aanslagen dan weer via automatisch geïncasseerd
  • U kunt elke automatische afschrijving ongedaan maken
  • U kunt de machtiging altijd zonder opgaaf van redenen intrekken. De automatische incasso stopt dan direct