HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Begraven of cremeren

Begraven of cremeren

 • Uitleg

  U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

 • Hoe werkt het?

  U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

  Begraven of cremeren na 6 werkdagen

  Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

  Begraven of cremeren binnen 36 uur

  Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie;
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt.
 • Wat moet ik doen?

  Er zijn gemeentelijke begraafplaatsen op de volgende adressen:

  • Spanbroekerweg 37 in Spanbroek;
  • Burg. Hoogenboomlaan 20 in Hoogwoud;
  • Schoolstraat 45 in Aartswoud.

  Voor vragen kunt u bellen met de gemeente:

  • tijdens kantooruren: 0226 - 363 333
  • buiten kantooruren: (1e) 06 - 24 707 139 of (2e) 06 - 53 267 189

  Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan bij de gemeente en doet ook aangifte van overlijden. U hoeft dit niet zelf te doen. Ook als u de overledene eerder wilt begraven of cremeren of juist uitstel wilt aanvragen, regelt uw uitvaartondernemer dit voor u.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Verklaring van arts of lijkschouwer
 • Wat kost het?

  Een graf op de gemeentelijke begraafplaats kan niet gekocht worden. Een graf wordt gehuurd. Dit heet een grafrecht. Het grafrecht en de onderhoudskosten worden voor een afgekochte periode, in rekening gebracht. Verwezen wordt naar de tarieventabel behorend bij de Verordening Begrafenisrechten.

 • Documenten