HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten (Opmeer)

Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten (Opmeer)

 • Hoe werkt het?

  De belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten (RZB) kunnen worden geheven van roerende zaken zoals woonschepen en drijvende restaurants. De belasting is in opzet gelijk aan de Onroerende -zaakbelastingen (OZB). Voor de voorwaarden en gang van zaken wordt dan ook verwezen naar de OZB. De tarieven van de RBZ zijn gelijk aan die van de OZB.

 • Wat moet ik meenemen?

  Roerende zaken zijn zaken die duurzaam aan een plaats zijn gebonden en dienen tot permanente bewoning en gebruik, maar die niet onroerend zijn. Voorbeelden zijn woonschepen, woonwagens en onder bepaalde omstandigheden ook stacaravans. Voor deze RZB, gelden dezelfde regels als voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB). Dus zowel eigenaren als gebruikers krijgen een aanslag en zijn belastingplichtig voor de heffing van roerende-zaakbelasting.

 • Wat kost het?

  Het tarief bedraagt in 2019:

  • Voor het eigendom (of beperkt recht) van de roerende zaak die tot woning dient: 0,1059% van de WOZ-waarde
  • Voor het eigendom (of beperkt recht) van de roerende zaak die niet tot woning dient: 0,1480% van de WOZ-waarde
  • Voor het gebruik van de roerende zaak die niet tot woning dient: 0,1190% van de WOZ-waarde