HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Beschermd wonen (Wmo)

Beschermd wonen (Wmo)

 • Uitleg

  Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt. De gemeente kan u helpen wanneer u hier ondersteuning bij nodig hebt.

 • Hoe werkt het?

  Als u veel, van elkaar verschillende, problemen hebt kunt u eventueel aanspraak maken op beschermd wonen.

  Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen. Uw gemeente kan wel de taken uitbesteden aan een andere gemeente bij u in de buurt. Deze gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor beschermd wonen en geeft u dan ook het besluit hierover. Als u in aanmerking komt dan geeft deze gemeente ook de voorziening aan u.
  De gemeente kan hiervoor een bijdrage in de kosten vragen.

 • Wat moet ik doen?

  Als u gebruik wil maken van beschermd wonen, dan geeft u dit aan bij het Wijkteam van de gemeente. U geeft aan welke problemen u heeft.

  De gemeente gaat dan vervolgens kijken welke mogelijkheden er zijn en een onderzoek uitvoeren. Voor Opmeer is Hoorn de uitvoerende gemeente, maar u kunt gewoon de melding bij het eigen Wijkteam doen. Opmeer zorgt er dan voor dat uw melding bij Hoorn terecht komt.

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.