HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Bijstand

Bijstand

  • Uitleg

    Voor alle vragen rondom bijstand en of een uitkering kunt u terecht bij WerkSaam Westfriesland. Het gaat dan om vragen over bijvoorbeeld vakantiemeldingen, heronderzoeken, reïntegratie, opleidingen en ondersteuning voor het vinden van werk.