HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

 • Uitleg

  Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere bijstand voor allerlei kosten, zoals bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden of extra kosten voor schoolgaande kinderen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als het gaat om noodzakelijke kosten die u kunt aantonen en als u de kosten nergens anders vergoed kunt krijgen.

  Voor veel bijzondere kosten is bijzondere bijstand mogelijk. Hieronder treft u een overzicht aan van een aantal kosten, waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen en waarvoor de gemeente regels heeft opgesteld.

  • eigen bijdragen die betaald moeten worden voor een Wmo-voorziening
  • medische kosten
  • aanvullende zorgverzekering gemeente
  • extra uitgaven door chronisch zieken of gehandicapten
  • computervergoeding
  • het Doe Meefonds
  • peuteropvang
  • zwemlessen voor diploma A en B

  De beleidsregels vindt u op overheid.nl
  Lees meer in de folder over financiële ondersteuning van de gemeente

 • Hoe werkt het?

  Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Er wordt wel rekening gehouden met de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Hebt u een inkomen tot 120% van het minimuminkomen en een bescheiden vermogen dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor Bijzondere Bijstand. Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt het volgende bekeken:

  1. Zijn de kosten om medische of sociale redenen noodzakelijk?
  2. Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
  3. Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

  Eigen bijdrage

  Ook als u geen minimuminkomen heeft, kunt u voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Uw inkomen kan een uitkering zijn van de gemeente of van een andere instantie, een salaris of een pensioen. Als uw inkomen hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm dan moet u meestal een deel van de kosten zelf betalen. Hoeveel dit is, hangt af van de hoogte van uw inkomen en van uw gezinssamenstelling.

  1. Is uw inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm, dan worden de noodzakelijke kosten vergoed.
  2. Er wordt wel rekening gehouden met uw vermogen, zoals spaargeld of een eigen huis. U hoeft niet eerst uw hele vermogen op te maken, voordat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

  Structurele kosten

  Als u voor langere tijd dezelfde kosten moet maken (bijvoorbeeld maandelijkse reiskosten voor een behandeling in het ziekenhuis), kunt u een aanvraag indienen voor al die kosten tegelijk.

  Bewaar de bewijzen

  Het is belangrijk alle rekeningen en bonnen goed te bewaren. U ontvangt alleen bijzondere bijstand als u kunt aantonen de kosten daadwerkelijk te hebben gemaakt.

  Lening

  1. Heeft u een inkomen op minimumniveau en heeft u duurzame gebruiksgoederen met een lange levensduur nodig, zoals koelkasten, bedden, of vloerbedekking, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de Gemeentelijke Kredietbank voor een lening.
  2. Als u daar geen lening krijgt, dan kan de gemeente besluiten u een lening te geven.
  3. Soms bestaat bijzondere bijstand uit een lening. De hoogte van de aflossing van de lening hangt af van uw inkomen en de hoogte van de bijstandsuitkering.
 • Wat moet ik doen?

  Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Anders kan de gemeente uw aanvraag afwijzen.

 • Wat moet ik meenemen?

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • omschrijving van de bijzondere kosten.
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

 • Aanvullende informatie

  Kosten voor langere tijd

  Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

  Bewaar de bewijzen

  Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

 • Documenten