HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Collecte

Collecte

 • Uitleg

  Als u voor een goed doel geld of spullen wilt inzamelen, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster.

  Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente bekijken. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U dient hiervoor het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier in, dat u vindt bij het tabje " Documenten". Een aanvraag dient u uiterlijk 8 weken voor de datum waarop de collecte plaatsvindt in.

 • Wat kost het?

  Per 1 januari 2018:

  De leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verkrijgen van een collectevergunning bedraagt: € 21,70.

  Het tarief zoals genoemd in art. 3.4.2 van dit hoofdstuk wordt verhoogd wanneer het een aanvraag tot het verkrijgen van een doorlopende collectevergunning door CBF gecertificeerde organisaties betreft met: €13,60

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Collecterooster

  Twijfelt u aan de oprechtheid van een collectant? Of wilt u weten wanneer men met een collectebus / i-pad langs de deur kan komen? U kunt het collecterooster altijd vinden op  www.cbf.nl. Zoek op collecterooster en geef dan aan dat u dit wilt weten voor de Gemeente Opmeer. Alle collectes waarvoor een vergunning is uitgegeven staan daar vermeld.

  Blijf op uw hoede

  Vraag altijd naar legitimatie en geef niet zomaar uw gegevens af en teken niet voor een automatische storting tenzij u 100% zeker bent van de collecte/collectant. U kunt ook altijd zelf een overschrijving doen naar het banknummer dat op de website staat van de stichting die langskomt.

 • Documenten