HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Doe Mee-fonds (Opmeer)

Doe Mee-fonds (Opmeer)

 • Uitleg

  De gemeente Opmeer heeft een Doe Mee-fonds. Met het Doe Mee-fonds komen sociale, sportieve en culturele activiteiten vanuit de bijzondere bijstand voor een vergoeding in aanmerking. Ook kosten van schoolactiviteiten worden vergoed. Het Doe Mee-fonds is een vorm van bijzondere bijstand. Hebt u een inkomen tot 120% van het minimuminkomen en een bescheiden vermogen dan kunt u daarvoor in aanmerking komen. Is uw inkomen iets hoger dan komt u misschien voor een gedeelte van de bijdrage in aanmerking.

  De vergoedingen

  Hoe hoog is de bijstand voor de kosten van kinderen?

  • Voor elk kind op de basisschool € 250,-- per jaar.
  • Voor elk kind op het voortgezet onderwijs of op een beroepsopleiding € 365,-- per jaar.
  • Als het kind van het basisonderwijs naar vervolgonderwijs gaat eenmalig € 200,--.

  Er bestaat voor het eerst recht in het jaar waarin het kind 4 jaar wordt. Er bestaat voor het laatst recht in het kalenderjaar waarin het kind 18 jaar wordt.

  Hoe hoog is de bijdrage voor een volwassene?

  • Maximaal € 150,-- per jaar.

  Aan wat?

  Voorbeelden van activiteiten waaraan de bijdrage kan worden besteed zijn:

  • Lidmaatschap sportvereniging, club
  • Scouting, jeugdclubs
  • Gabberweek, Kinderdorp
  • Kampweek
  • Muziekschool
  • Bioscoop, schouwburg, concerten
  • Dansschool
  • Culturele organisaties
  • Schoolspullen, schoolreisje, schoolbijdrage
  • Aanschaf/reparatie fiets kind
  • Educatieve activiteiten
  • Bibliotheek
  • Volksuniversiteit
  • Sportschool, fitness, zwemmen
  • Museum(jaarkaart)
  • Ouderenorganisatie
  • Internetaansluiting
 • Hoe werkt het?

  Wie komen er in aanmerking?

  • de persoon van 18 jaar en ouder die zelfstandig woont en geen student is
  • de ouder/verzorger met een kind op de basisschool, het voortgezet onderwijs of op het beroepsonderwijs.
  • U hebt een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en een bescheiden vermogen dan kunt u daarvoor in aanmerking komen. Is uw inkomen iets hoger dan komt u misschien voor een gedeelte van de bijdrage in aanmerking.

  Het vrij te laten vermogen bedraagt:

  • voor een alleenstaande € 6.120,--
  • voor een alleenstaande ouder € 12.240,--
  • voor gehuwden/samenwonenden € 12.240,--

  Kijk ook eens bij het product Individuele inkomenstoeslag

 • Wat moet ik doen?

  Een aanvraagformulier kunt u aanvragen bij de afdeling Zorg en Welzijn of u kunt per e-mail een formulier aanvragen via gemeente@opmeer.nl. U bent altijd verplicht bewijsstukken in te leveren.

 • Documenten