HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Exploitatievergunning horecabedrijf

Exploitatievergunning horecabedrijf

 • Uitleg

  U hebt een exploitatievergunning nodig als u een openbare inrichting wilt starten of overnemen. Ook als u uw openbare inrichting wilt uitbreiden of veranderen. Dit geldt o.a. voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol aanbiedt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, café, snackbar of discotheek. Maar ook een buurthuis of clubhuis.

  Op basis van artikel 2:28 lid 7 van de Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2016 worden para-commerciële rechtspersonen, in de zin van de Drank- en Horecawet, behoudens jongeren centra en motorclubs, die geen terras hebben, vrijgesteld van de vergunningsplicht.

  U vraagt de exploitatievergunning aan bij de gemeente in de volgende situaties:

  • U start of neemt een openbare inrichting over.
  • De rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt.

  U vraagt een wijziging van uw exploitatievergunning aan bij de gemeente in de volgende situaties:

  • U krijgt een andere leidinggevende.
  • U gaat nieuwe activiteiten uitvoeren.
  • U gaat uw bedrijf uitbreiden door een verbouwing.
  • U start een terras of breidt uw terras uit.

  Tevens is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuurd (Wet Bibob) veelal van toepassing. U dient naast uw aanvraag om een exploitatievergunning ook de vragenformulieren Bibob in te dienen. Meer informatie leest u bij het product Wet Bibob Opmeer. Meer informatie leest u bij het product Wet Bibob Opmeer.

 • Hoe werkt het?

  Meestal krijgt u de vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De houder/leidinggevende is minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
  • De omgeving heeft geen last van uw openbare inrichting. De gemeente kan vragen dat u daartoe maatregelen neemt.
  • Het bestemmingsplan geeft aan dat uw bedrijfsactiviteit in het gebied uitgevoerd mag worden.
  • De gemeente vraagt u om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee beoordeelt zij of er een kans is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

 • Wat moet ik meenemen?

  U maakt voor het indienen van de aanvraag een afspraak met de afdeling Ruimte & Ondernemen.

 • Wat kost het?

  Per 1-1-2018:

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning, ingevolge artikel 2:28 van de APV € 350,10.

  • Een aanvraag voor een verlenging van een ongewijzigde vergunning: € 64,90.
  • Een aanvraag voor een wijziging de vergunning: € 87,00.
  • Een aanvraag voor een wijziging van het aanhangsel bij de exploitatievergunning (wijziging leidinggevende): € 64,90
 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

 • Documenten