HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Hulp bij geldzaken en schulden

Hulp bij geldzaken en schulden

 • Hoe werkt het?

  U kunt begeleiding krijgen bij uw uitgaven. Een professionele hulpverlener kijkt naar de oorzaak van uw problemen met geld. De hulpverlener probeert afspraken te maken met u en de schuldeisers over de betaling van de schuld. U en de schuldeisers moeten zich aan deze afspraken houden.

 • Wat moet ik doen?

  Voor hulp bij schulden kunt u digitaal of persoonlijk hulp inschakelen:

  1.  Werkt u liever digitaal? Dan kunt u zich aanmelden bij 'Schulden de baas' schuldendebaas.nl  op de site staat een filmpje met de uitleg hoe u zich kunt aanmelden voor hulp bij schulden.
  2. Wilt u graag persoonlijke hulp? Neem dan contact op met de Kredietbank Nederland, via de website, of u kunt een inlichtingenformulier aanvragen via T 088 - 6262 777 van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 16.30 uur.

  Kijk voor meer informatie op nibud.nl of ga naar zelfjeschuldenregelen.nl.

  Schuldhulp voor ondernemers

  Hebt u een eigen bedrijf? Dan kunt u schuldhulpverlening vragen bij uw boekhouder, een advocaat, banken of het Instituut Midden en Kleinbedrijf. Ook kunt u bijstandsverlening voor zelfstandigen aanvragen.

 • Wat moet ik meenemen?

  Heeft u met de Kredietbank Nederland een afspraak gemaakt? Neem dan in ieder geval mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs).
  • Uw inloggegevens voor DigiD.
  • Uw laatste 2 loon- of uitkeringsstrookjes.
  • Uw jaaropgave van het afgelopen jaar.
  • Een bewijs van Belastingdienst van uw toeslagen van dit jaar.
  • Een bewijs van uw voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst van dit jaar.
  • Een bewijs van de huur die u betaalt.
  • Het polisblad zorgverzekering.
  • Een overzicht van uw kosten voor gas, water en licht.
 • Wat kost het?

  Schuldhulpverlening via de gemeente, de kredietbank en het algemeen maatschappelijk werk is kosteloos. Particuliere schuldhulpverleningsbureaus brengen meestal kosten in rekening.

 • Aanvullende informatie

  De regels

  • u woont in de gemeente Opmeer
  • u moet inkomen hebben
  • u mag geen nieuwe schulden meer maken
  • u betaalt op tijd uw vaste lasten
  • u doet er alles aan uw inkomen te houden of te verhogen
  • u werkt volledig mee aan de hulpverlening

  Schuldhulpmaatje

  Komt u niet meer uit met uw geld of heeft u schulden? SchuldHulpMaatje helpt! Een deskundige en betrouwbare vrijwilliger helpt u graag weer op de weg met uw geldzaken.
  Contact: 06 459 215 29 of info@schuldhulpmaatje-wf.nl
  SchuldHulpMaatje helpt gratis.

  Hoe kan ik voorkomen dat ik schulden krijg?

  Hieronder vindt u een aantal links met nuttige en interessante over het voorkomen van en het omgaan met schulden.