HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Informatie opvragen (Wob-verzoek)

Informatie opvragen (Wob-verzoek)

 • Uitleg

  Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

  Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

  Let op! Als u deze informatie ook wilt hergebruiken, dient u geen Wob-verzoek maar een Who-verzoek in.

 • Hoe werkt het?

  U kunt een Wob-verzoek indienen als:

  • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen;
  • de gemeente de informatie ook echt heeft;
  • de informatie gaat over het beleid van de gemeente;
  • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand.

  De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

  De gemeente Opmeer maakt kenbaar dat de weg van een elektronisch verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, bijvoorbeeld via de email, niet openstaat. Dit betekent dat u uw verzoek schriftelijk moet indienen.

 • Wat moet ik doen?

  U dient het Wob-verzoek in bij de gemeente. Geef duidelijk aan welke informatie u wilt.

 • Wat kost het?

  Voor de kopieerkosten zullen per A-4 pagina € 0,50 in rekening gebracht worden.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 4 weken verlengen.

  Bezwaar maken

  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bezwaar maken 
  • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.