HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

 • Uitleg

  Als u informatie over het beleid of besluiten van de gemeente wilt opvragen, doet u een Who-verzoek. Who staat voor de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Deze wet houdt in dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. De informatie die u via een Who-verzoek krijgt, mag u bovendien opnieuw gebruiken. U dient een Who-verzoek in bij de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  De gemeente Opmeer maakt kenbaar dat de weg van een elektronisch verzoek op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie, bijvoorbeeld via de email, niet openstaat. Dit betekent dat u uw verzoek schriftelijk moet indienen

  U dient het Who-verzoek in bij de gemeente. In het Who-verzoek moet het volgende staan:

  • Uw adres en uw handtekening.
  • De vermelding dat het om een Who-verzoek gaat.
  • Zo precies mogelijke beschrijving welke informatie u wilt hergebruiken en eventueel hoe lang u deze informatie wilt hergebruiken.
  • Hoe u de informatie wilt ontvangen.
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

  Bezwaar maken

  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bij de gemeente bezwaar maken.
  • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.