HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Kinderopvang controle

Kinderopvang controle

 • Uitleg

  Het is belangrijk dat een kindercentrum, gastouderlocatie of peuterspeelzaal van goede kwaliteit is. Als u een organisatie in de kinderopvang hebt, wordt uw locatie daarom ieder jaar gecontroleerd door een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

  In het Landelijk Register Kinderopvang staan de kindercentra, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus vermeld die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. U kunt het register raadplegen. Staat de kinderopvangvoorziening van uw keuze vermeld in het register? Dan voldoet deze voorziening aan de kwaliteitseisen en kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Is de kinderopvangvoorziening van uw keuze niet opgenomen in het register? Dan kan dit betekenen dat de kinderopvangvoorziening niet voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang, óf een aanvraag (van de kinderopvang) tot opname in het register is nog in behandeling bij de gemeente. Voor actuele informatie over uw kinderopvang kunt u contact opnemen met de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en controleert of:

  • uw pedagogische beleidsplan in de praktijk wordt nageleefd;
  • er genoeg medewerkers aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang;
  • de groepen niet te groot zijn;
  • elke medewerker een verklaring omtrent gedrag (VOG) heeft;
  • elke medewerker de juiste diploma's heeft;
  • er sprake is van een veilige en gezonde opvanglocatie.

  De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

  Voor ouders

  In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die bij start aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag aanvraagt. Op de website van het LRK kunt u ook de GGD-rapporten downloaden.

 • Wat moet ik doen?

  U moet het inspectierapport van de toezichthouder kinderopvang op uw website plaatsen. Als u geen website hebt, moet u het rapport ter inzage leggen op een voor ouders en personeel toegankelijke plek.

 • Aanvullende informatie

  Als u als ouder een klacht hebt over een organisatie in de kinderopvang, gaat u eerst met uw klacht naar de organisatie zelf. Als u geen reactie krijgt of uw klacht wordt niet serieus genomen, dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang

  Hebt u als ouder een conflict met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u uw klacht melden bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

 • Documenten