HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Uitleg

  Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

 • Hoe werkt het?

  1. Meestal wijst de directeur van de school u bij de inschrijving bij de school op de vergoedingsregeling.
  2. Bij de gemeente kunt u een schriftelijk verzoek indienen voor vergoeding van kosten. Per schooljaar moet u dat minimaal vier weken voor aanvang van het nieuwe schooljaar doen. U dient voor elk jaar dat u vergoeding wenst een nieuwe aanvraag in te dienen.
  3. De gemeente zal het verzoek toetsen aan de regeling leerlingenvervoer. Binnen 8 weken moet de gemeente een besluit nemen.
  4. U ontvangt van de gemeente een beschikking. In deze beschikking staat vermeld of u aanspraak op vervoer kunt maken en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.
  5. Als u volgens de beschikking recht hebt op vergoeding van openbaar vervoer zal de gemeente aangeven hoe u die kosten bij de gemeente kunt declareren.

  Soort school

  Voor de vergoeding van het vervoer wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën onderwijs:

  • speciaal basisonderwijs, zoals De Wissel en De Piramide in Hoorn en scholen gebaseerd op godsdienst of levensbeschouwing
  • (voortgezet) speciaal onderwijs, zoals scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, zeer moeilijk opvoedbare kinderen of dove/slechthorende kinderen

  Eigen bijdrage

  Voor het schooljaar 2019-2020 is de hoogte van de eigen bijdrage vastgesteld op € € 351,00.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvraag aangepast vervoer

  Doelgroepenvervoer Westfriesland in Hoorn (DGV) organiseert het schoolbusvervoer. Voor vragen over het vervoer belt of mailt u met DGV. Team Doelgroepenvervoer is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 14:00 uur op nummer (0229) 25 22 00 en per e-mail: doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl.

  Aanvraag openbaar vervoer, fiets- of eigen vervoervergoeding

  Om voor een openbaar vervoer, fiets- of eigen vervoervergoeding in aanmerking te komen, vragen we de ouders van leerlingen om rechtstreeks een aanvraag bij de gemeente te doen. Een aanvraagformulier kunt u ophalen bij het gemeentehuis of downloaden. Er wordt geen vergoeding gegeven voor de kosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag is ingediend bij de gemeente. Voor elk nieuw schooljaar is het nodig dat u een aanvraag voor vergoeding indient. De aanvraag dient voor aanvang van het nieuwe schooljaar bij de gemeente binnen te zijn.

  Aanvraagformulier vervoervergoeding (pdf)

  Aanvraagformulier toelichting (pdf)

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Wat u verder nog moet weten

  Als de school uw kind heeft aangemeld bij Doelgroepenvervoer Westfriesland, www.leerlingenvervoerwestfriesland.nl, krijgt u automatisch een aanvraagformulier  toegestuurd door de gemeente. U levert dit formulier volledig ingevuld bij de gemeente in.

  Daarbij voegt u een IB 60-formulier van de Belastingdienst waarop het belastbaar inkomen van beide ouders staat. Dit is niet nodig voor leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken. Het IB 60-formulier kunt u telefonisch aanvragen via de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. U kunt dit formulier ook downloaden via: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring

 • Documenten