HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

 • Uitleg

  Kinderen vanaf 4 jaar mogen alvast naar school maar vanaf 5 jaar is ieder kind verplicht om naar school te gaan. Die leerplicht duurt eigenlijk tot de 18e verjaardag. Dat betekent soms een lange tijd naar school, maar wel nodig. Want met een opleiding kan uw kind later makkelijker en leuker werk vinden.

 • Hoe werkt het?

  Kind ouder dan 16?

  Is uw kind ouder dan 16 en heeft hij of zij geen startkwalificatie? Dan is uw kind wel leerplichtig tot het 18e jaar. Een startkwalificatie betekent minimaal een diploma op HAVO, VWO of MBO-2 niveau. Uw kind moet dan dus nog wel naar school maar dat hoeft niet meer elke dag, uw kind kan bijvoorbeeld ook gaan leren en werken tegelijk.

  Leerplichtambtenaren

  Om te zorgen dat iedereen voldoende naar school gaat, zijn er speciale leerplichtambtenaren. Zij zorgen ervoor dat iedereen de kans krijgt om een startkwalificatie te behalen en waar nodig kunnen ze maatregelen nemen.

  Verlof of vrijstelling

  Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind niet naar school en is er geen goede reden? Dan heet dat ongeoorloofd verzuim. U kunt soms extra verlof of vrijstelling aanvragen voor uw kind.

 • Wat moet ik doen?

  Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

  • U meldt aan de school dat u uw kind enkele uren per week thuishoudt. 
  • Als u uw kind meer dan 5 uur per week wilt thuishouden, vraagt u toestemming aan de directeur van de school.

  Vrijstelling inschrijving op een school

  • U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat u uw kind niet inschrijft op een school. 
  • Doe dit voordat uw kind 5 jaar wordt. Als u dit later doet, moet u dit elk jaar vóór 1 juli doen.

  Vrijstelling van schoolbezoek

  • Als uw kind ziek is of er is een religieuze feestdag, dan meldt u aan de school dat uw kind niet naar school komt.
  • In andere gevallen vraagt u verlof aan de directeur van de school.
 • Wat moet ik meenemen?

  Vrijstelling inschrijving op een school

  • Bij psychische en lichamelijke klachten: een verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog.
  • Als u vindt dat geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt: een verklaring waarin u uitlegt waarom dit zo is.
  • Als uw kind in het buitenland op school zit: een verklaring van de directeur van de buitenlandse school.

  Vrijstelling van schoolbezoek

  Als u verlof aan de directeur van de school moet vragen: bewijsstukken die laten zien dat het verlof nodig is. Bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft of een overlijdensbericht.

 • Wat u verder nog moet weten

  • U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de wet en bent u strafbaar.
  • Als u geen vrij kunt krijgen op uw werk tijdens de schoolvakanties, dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit doet u minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school.

  Bekijk de regels en voorwaarden hierover op de website van de Rijksoverheid.