HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

 • Uitleg

  Wilt u een kansspel organiseren, zoals een loterij, een bingo of een prijsvraag? Dan hebt u in bepaalde gevallen een vergunning nodig. Dit hangt af van het soort kansspel dat u organiseert. Alleen kleine kansspelen (zoals een bingo) en promotionele kansspelen kunt u organiseren zonder dat u een vergunning hebt. U dient hier wel een melding van te maken middels het meldingsformulier Klein Kansspel dat u in het tabblad openbare documenten terug kunt vinden.

  Voor een loterij heeft u wel een vergunning Wet op de Kansspelen nodig.

  Het belangrijkste kenmerk van een kansspel is dat de deelnemer geen doorslaggevende invloed heeft op de uitslag.

  U kunt een vergunning aanvragen middels het aanvraagformulier dat u kunt terugvinden bij het kopje "Openbare documenten".

 • Hoe werkt het?

  Regels loterij organiseren

  U mag een loterij organiseren als u zich houdt aan deze regels:

  • Minimaal 50% van de opbrengst gaat naar het goede doel.
  • Maximaal 50% van de opbrengst gebruikt u om het prijzenpakket en de kosten te betalen.
  • U heeft een vergunning van de gemeente ontvangen

  Regels prijsvraag organiseren

  U mag een prijsvraag organiseren als u zich houdt aan deze regels:

  • De deelnemer levert een actieve bijdrage. Bijvoorbeeld een slagzin maken, een verhaal schrijven of een foto maken.
  • Een jury bepaalt wie de prijzen wint.
  • U heeft de prijsvraag uiterlijk 14 dagen van te voren gemeld middels het meldingsformulier bij de gemeente.

  Regels bingo organiseren

  U mag de bingo organiseren als u zich houdt aan deze regels:

  • Een vereniging die minimaal 3 jaar bestaat, organiseert de bingo.
  • De waarde van de prijzen per spelronde is maximaal € 400.
  • De waarde van de prijzen per bijeenkomst is maximaal € 1.550.
  • De bingo mag niet plaatsvinden in een horeca lokaliteit op grond van de Drank en Horecawet.
  • U heeft de bingo uiterlijk 14 dagen van te voren gemeld middels het meldingsformulier bij de gemeente.

  Regels promotioneel kansspel organiseren

  U mag een promotioneel kansspel organiseren als het doel is: reclame maken. Bijvoorbeeld voor een product, dienst of organisatie. U moet zich daarbij wel houden aan de voorwaarden in de Gedragscode promotionele kansspelen.

 • Wat moet ik doen?

  • Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag minder dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 4 weken van tevoren.
  • Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag meer dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.
  • Let op! Als u een prijsvraag organiseert en het prijzenpakket is minder dan € 2.300,- hoeft u de vergunning niet aan te vragen.

  Bingo aanmelden

  Uiterlijk 14 dagen van tevoren meldt u de bingo aan bij de gemeente.

  Kansspelbelasting

  Als u een loterij, prijsvraag, bingo of ander kansspel organiseert, moet u kansspelbelasting betalen. Dit kan zelfs als u geen vergunning nodig hebt.

 • Wat moet ik meenemen?

  Geef bij uw vergunningaanvraag of uw bingo-melding de volgende gegevens:

  • de opzet van het kansspel
  • de dag en tijdstip waarop u het kansspel organiseert
  • de totale waarde van de prijzen
  • inschrijfnummer Kamer van Koophandel (van uw bedrijf of vereniging)
  • kopie statuten van de vereniging
 • Wat kost het?

  Per 1-1-2018:

  De leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een vergunning bedragen € 21,70

  De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een meerjaren vergunning als bedoeld in art. 3 van de WOK (loterijvergunning) bedraagt € 33,15.

  Aan het doen van een melding klein kansspel zijn geen leges verbonden.

 • Hoe lang duurt het?

  • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt voor de loterij of prijsvraag.
  • Uw melding voor een bingo neemt de gemeente voor kennisgeving aan. De gemeente stuurt u geen bevestiging. Als er vragen zijn, neemt de gemeente contact met u op.
 • Documenten