HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Ondersteuning voor mantelzorgers

Ondersteuning voor mantelzorgers

 • Uitleg

  Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

  Als u voor iemand anders zorgt dan kunt u vragen of u geholpen en begeleid kunt worden bij het uitvoeren van deze zware taak.

 • Hoe werkt het?

  Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

  De gemeente bepaalt zelf welke ondersteuning mantelzorgers kunnen krijgen.

 • Wat moet ik doen?

  Bij het Wijkteam van de gemeente kunt u hulp en informatie vragen over wat de gemeente voor u kan doen.

  Meer informatie over mantelzorg vindt u bij de landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Mezzo.

 • Aanvullende informatie

  Er wordt voor de mantelzorgondersteuning verschil gemaakt tussen een mantelzorger en een vrijwilliger. Mantelzorg overkomt je, omdat iemand uit de naaste omgeving hulp nodig heeft. Die hulp wordt gegeven uit liefde, verantwoordelijkheid en behulpzaamheid. Vrijwilligerswerk is een bewuste keuze. Een vrijwilliger kan er elk moment voor kiezen hiermee te stoppen. Een mantelzorger heeft die keuze  niet. De mantelzorgondersteuning is daarom echt alleen bedoeld voor de mantelzorgers.

  Er zijn verschillende mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning. Bijvoorbeeld informatie over beschikbare voorzieningen, maar ook het regelen van respijtzorg zodat de mantelzorger eens tijd voor zich zelf heeft.

  Soms wilt of moet u uw mantelzorgtaken even overdragen aan een ander. U heeft tijd voor uzelf nodig. Bijvoorbeeld voor ontspanning, om bij te tanken of tijd voor andere gezinsleden. Dit wordt respijtzorg genoemd. U kunt daar een beroep op doen.

  Respijtzorg

  Respijtzorg is het tijdelijk volledig overnemen van de zorgtaken van een mantelzorger, Dit wordt ook wel vervangende zorg genoemd. De hulp kan voor een enkele keer zijn, maar ook structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.

  • Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.
  • Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft.
  • De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.