HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Uitleg

  U hoeft geen OZB te betalen voor het gebruik van een woning.

  U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand in gebruik heeft.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de OZB.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Wat kost het?

  Het tarief bepaald als een percentage van de WOZ-waarde.

  Het tarief bedraagt in 2019:

  voor woningen

  • Voor het eigendom (of beperkt recht) van woningen: 0,1059 % van de WOZ-waarde

  voor niet-woningen

  • Voor het eigendom (of beperkt recht) van niet-woningen: 0,1480 % van de WOZ-waarde
  • Voor het gebruik van niet-woningen: 0,1190 % van de WOZ-waarde
 • Aanvullende informatie

  U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

  Hoogte te betalen OZB

  De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.