HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

 • Uitleg

  De gemeente Opmeer hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. Wij hebben uw gegevens nodig om onze taken uit te voeren. Bijvoorbeeld om een (aan)vraag voor een paspoort, traplift of vergunning voor uw dakkapel te verwerken. Voor het bijwerken van de landelijke basisadministratie hebben we ook uw gegevens nodig.

 • Hoe werkt het?

  Toestemming

  Wij gebruiken uw gegevens alleen als dat moet op basis van de wet of een overeenkomst, of als u contact met ons opneemt met een (aan)vraag. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere taken, tenzij u hier toestemming voor heeft gegeven. Toestemming kunt u altijd weer intrekken. Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw gegevens. Uw gegevens bewaren wij niet langer dan is toegestaan.

  Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

  Wij gebruiken alleen gegevens die nodig zijn om onze taak uit te voeren. Vaak zijn dit naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en soms bijvoorbeeld Burgerservicenummer en geboortedatum. Voor een aantal diensten is het nodig om meer gegevens van u vast te leggen. Die gegevens krijgen we van u of van andere (overheids)instellingen.

  Wie kan mijn gegevens inzien?

  Wij leggen uw gegevens vast in het systeem dat wij gebruiken om een taak uit te voeren. Dat wij uw gegevens hebben, betekent niet dat iedereen ze kan inzien. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die ze nodig hebben om een taak uit te voeren. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

  Externe partijen

  • Soms schakelen wij andere organisaties in om (een deel van) een taak voor ons uit te voeren. Dan kan het voorkomen dat deze organisatie uw persoonsgegevens gebruikt. Met deze organisaties maken wij afspraken over beveiliging en geheimhouding.
  • Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens aan andere organisaties te geven, bijvoorbeeld bij een strafrechtelijk onderzoek.
  • Als er geen grondslag is, delen wij uw gegevens alleen met andere partijen met uw toestemming. Toestemming kunt u altijd weer intrekken.
  • Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

  Niet tevreden?

  Bent u niet tevreden over de gegevens die wij van u hebben verzameld, de manier waarop ze zijn verzameld of over hoe de gemeente Opmeer met uw gegevens omgaat? Geef dit dan aan via e-mail. Wij gaan graag met u in gesprek. Mocht u het niet persoonlijk willen bespreken, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Functionaris gegevensbescherming van de gemeente Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek om uw gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te vernietigen, dan kunt u bezwaar maken.

  Klacht

  Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kun u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van onze gemeente, Suzanne Schulten. Zij is bereikbaar via sschulten@opmeer.nl of 0226-363 333.  

  De Functionaris Gegevensbescherming ziet toe op de naleving van gegevensbeschermingswetgeving en werkt samen met de landelijke toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wettelijke verplichtingen

  Bij het gebruik van uw gegevens houden alle medewerkers van gemeente Opmeer zich aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetgeving. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Register van de verwerkingsactiviteiten

  Wij hebben een register van verwerkingsactiviteiten. Hierin is o.a. vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, wat het doel is van de gegevensverwerking en de bewaar- en vernietigingstermijn.

 • Wat moet ik doen?

  Uw eigen gegevens inzien of aanpassen?

  Wilt u weten welke informatie de gemeente over u verzamelt? U kunt een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen als ze niet kloppen, af te schermen of te vernietigen. U kunt ook opvragen welke gegevens van u zijn gebruikt en voor welke taken. Soms is uw verzoek niet toegestaan op grond van een wettelijke bepaling. Dan wijzen wij uw verzoek af. U kunt een verzoek (nog) niet elektronisch indienen.

  Rechten van betrokkene