HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Reclame plaatsen

Reclame plaatsen

 • Uitleg

  U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

  Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

  Voor het plaatsen van reclameborden of spandoeken langs de weg, heeft u een reclamevergunning nodig.

  Binnen de gemeente Opmeer zijn er lantaarnpalen aangewezen waaraan de borden mogen worden geplaatst. En vaste locaties voor spandoeken. Meer hierover en het aantal te plaatsen borden en aantal dagen, lees u in ons reclamebeleid. Zie hiervoor het kopje documenten.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren omdat:

  • de reclame niet past in de omgeving;
  • de reclame niet past bij het gebouw waar het geplaatst is;
  • de reclame weggebruikers stoort;
  • de reclame de weg beschadigt;
  • de reclame het onderhouden en beheren van de weg stoort.
 • Wat moet ik doen?

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

  Vergunning aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • waarom u reclame wilt plaatsen;
  • hoe groot de reclame is;
  • een tekening of een foto van de reclame.

  Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

 • Wat kost het?

  Per 1-1-2018:

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een reclameborden/spandoeken vergunning bedraagt: € 43,50.

  Het tarief zoals hierboven genoemd wordt verhoogd wanneer het een aanvraag tot het verkrijgen van een meer jaren vergunning betreft met : € 13,60.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

 • Wat u verder nog moet weten

  Als u reclame wilt plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg dan hebt u misschien toestemming nodig van de provincie. Informeer hiernaar bij de provincie.

 • Documenten