HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Rioolheffing

Rioolheffing

 • Uitleg

  U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u  een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

  De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de rioolheffing.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Wat kost het?

  De rioolheffing wordt opgelegd op basis van de WOZ waarde aan de gebruiker van een pand. Bij de notariële eigendomsoverdracht moet de rioolheffing niet verrekend worden.

  De grondslag voor de rioolheffing is de WOZ-waarde.
  De rioolheffing bedraagt in 2019 bedraagt bij een WOZ-waarde:

  Bedrag Rioolheffing
  WOZ waarde Belastingbedrag
  minder dan €60.000,00

  € 50,00

  € 60.000,-- tot € 90.000,00 € 100,05
  € 90.000,-- tot € 350.000,00 € 199,60
  € 350.000,-- tot € 750.000,00 € 250,15
  € 750.000,-- tot € 1.150.000,00 € 400,40
  Meer dan € 1.150.000,00 € 600,60

  Het tarief bedraagt bij een gemiddeld jaarverbruik op basis van PWN waterverbruikgegevens van meer dan 500 m3, bij elke 100 m3 waterverbruik, of gedeelte daarvan, boven 500 m3: € 38,65.

 • Wat u verder nog moet weten

  Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater
 • Documenten