HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Rommelmarkt

Rommelmarkt

 • Uitleg

  Een rommelmarkt is een markt waarbij gebruikte of zelfgemaakte spullen te koop worden aangeboden.

  Indien u een rommelmarkt in de buitenlucht wenst te organiseren dient u een evenementenvergunning aan te vragen. Zie ook het product evenement organiseren.

 • Hoe werkt het?

  • Als u een rommelmarkt wilt organiseren in een gebouw dan vraagt u een rommelmarktvergunning aan.
  • Als u een rommelmarkt wilt organiseren in de buitenlucht (de openbare ruimte) dan vraagt u een evenementenvergunning aan.
 • Wat moet ik doen?

  Wanneer u een rommelmarkt wilt organiseren in een gebouw, heeft u een vergunning op grond van artikel 5:23 APV "organiseren snuffelmarkt" nodig. Wanneer de rommelmarkt in de buitenlucht wordt georganiseerd, heeft u een evenementenvergunning op grond van artikel 2:25 APV "evenement" nodig.

  U dient een aanvraag in via het aanvraagformulier evenementen. Zie hiervoor en voor verdere informatie het product "evenement organiseren".

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • waar u de rommelmarkt wilt houden;
  • datum van de rommelmarkt;
  • hoe laat de rommelmarkt begint en eindigt;
  • het soort rommelmarkt en de omvang (zoals het aantal kramen);
  • of er verkeersmaatregelen nodig zijn.

  Wilt u op de markt muziek laten horen en/of alcoholische dranken verkopen dan moet u hiervoor een aparte vergunning of ontheffing aanvragen.

 • Wat kost het?

  Per 1-1-2018:

  • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in art. 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening, €61,50.
  • Voor elke extra dag per afgegeven vergunning binnen één jaar €13,60.
  • Een meerjaren vergunning snuffelmarkt maximaal voor 3 jaar per vergunning bedraagt €71,75.
 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Documenten