HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Trouwen

Trouwen

 • Uitleg

  Gaat u trouwen of uw partnerschap registreren? Dan moet u dat eerst melden. Dit heet melden van een voorgenomen huwelijk of partnerschapsregistratie. Dit doet u in de gemeente waar u wilt trouwen. Uw melding doet u op zijn vroegst 1 jaar en uiterlijk 2 weken van tevoren. Tijdens deze melding regelt u meteen enkele andere zaken, onder andere de datum en tijdstip, de trouwlocatie, de trouwambtenaar en het naamgebruik.

  Hoe vraag ik een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan?

  Wilt u in Opmeer trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? De melding doet u snel en eenvoudig met DigiD online.

  Online huwelijk/partnerschapsregistratie doorgeven

  U vindt hier ook foto's van de locaties en van de trouwambtenaren en informatie over de beschikbaarheid.

  Kosteloos trouwen of geregistreerd partnerschap

  Kosteloos trouwen of  uw partnerschap laten registreren? U kunt gratis trouwen of uw geregistreerd partnerschap sluiten als u of uw partner ingeschreven staat in de gemeente Opmeer. Er wordt tijdens de plechtigheid uitsluitend voldaan aan de vereisten van een huwelijksvoltrekking:

  • Het huwelijk / geregistreerd partnerschap is altijd op maandag- en dinsdagochtend tussen 09.00 – en 10.00 uur
  • Het huwelijk / geregistreerd partnerschap vindt plaats in een spreekkamer en duurt maximaal 10 minuten
  • Voltrekking van het huwelijk / geregistreerd partnerschap wordt gedaan door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand, en er wordt geen toespraak gehouden (ook niet door het echtpaar of publiek).

  Er mogen maximaal zes personen (incl. bruidspaar en getuigen) aanwezig zijn. Wilt u hier van afwijken door speciale omstandigheden (bijv. samengesteld gezin), dient u contact op te nemen met de afdeling burgerzaken.

  Vanaf 1 januari 2018 veranderen de regels

  Vanaf 1 januari 2018 gaat de wet Beperkte gemeenschap van goederen in. Wat houdt dit voor u en uw partner in? En wat als u het toch anders wilt regelen? Dat kan met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Meer informatie over de wet Beperkte gemeenschap van goederen

  Wilt u meer informatie over huwelijk, geregistreerd partnerschap en/of samenwonen, kijk dan in de folder van de rijksoverheid.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Trouwen en geregistreerd partnerschap met een buitenlander

  Zie voor informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwen-samenlevingscontract-en-geregistreerd-partnerschap/vraag-en-antwoord/huwelijk-in-nederland-met-een-buitenlander

  Huwelijksdispensatie

  Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

  Klik hier voor foto's van de locaties en van de trouwambtenaren en informatie over de beschikbaarheid.

  Waar kan het huwelijk voltrokken worden?

  U kunt het huwelijk laten voltrekken in de onderstaande locaties:

  • ’t Kerkhuys in Spanbroek, telefoon 06 – 12 184 917 of 0229 – 571 879, www.kerkhuys.nl
  • Kerk De Stompetoren in Aartswoud, telefoon 0229-581342
  • Theaterkerk in Wadway, telefoon 0229 – 572629, www.theaterkerkwadway.nl
  • Oude raadhuis in Hoogwoud of Spanbroek (geschikt voor maximaal 25 a 30 personen)
  • Gemeentehuis van Opmeer
  • Tevens zijn er mogelijkheden om op een vrije locatie te trouwen. Neem hiervoor altijd eerst contact op met de gemeente.

  Voor inlichtingen belt u met de afdeling Burgerzaken, telefoon 0226 - 363 333.

  U moet zelf een afspraak maken met ’t Kerkhuys, kerk De Stompetoren in Aartswoud en/of Theaterkerk in Wadway. Overleg de dag en tijdstip ook altijd met de gemeente.

  Let op

  Het is bij alle locaties niet toegestaan om met rijst, confetti of ander strooisel in welke vorm dan ook te gooien. De kosten voor het schoonmaken worden achteraf bij het bruidspaar in rekening gebracht. Als alternatief kunnen de gasten bellenblazen of met bloemblaadjes strooien.

  Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (Babs)

  Bij de gemeente Opmeer zijn onder andere de volgende personen benoemd voor het registreren van een partnerschap:

  • mevrouw T. Slink-Boontje uit Medemblik
  • mevrouw W. Veerman-Silver uit Hoorn (www.mieketrouwt.nl)
  • mevrouw M.A.A. Koelemeijer-Luiken uit Spanbroek
  • mevrouw E. Deutekom-Muntjewerff uit Aartswoud
  • mevrouw B. Tauber-Kraan uit Broek op Langedijk
  • de heer W. Beenen uit Hoogwoud (Jeugd- en jongerenwerker Opmeer)

  Meer informatie over de Babsen leest u in de bijlage bij Documenten.

  Huwelijksboekje

  De kosten van een boekje zijn € 18,65. Voor de afbeelding zie Documenten.

 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
  • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

  Trouwen met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

  Mocht u uw achternaam willen aanpassen kijk dan bij Gebruik achternaam wijzigen

 • Wat moet ik meenemen?

  Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. U hoeft dan niet alle onderstaande documenten zelf mee te nemen of online te versturen:

  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  Voor specifieke informatie over buitenlandse documenten en de evt. daarbij behorende legalisaties, kunt contact opnemen met de afdeling Burgerzaken via telefoon 0226 - 363 333 of via e-mail: gemeente@opmeer.nl

  Als u woont in de gemeente Opmeer, maar u gaat trouwen in een andere Nederlandse gemeente, dan adviseren wij u bij de huwelijksgemeente te informeren of u documenten moet overleggen.

 • Wat kost het?

  Tarieven huwelijksvoltrekking

  • Kosteloos op maandag- en dinsdagochtend tussen 09.00 – 10.00 uur
  • € 306,00 op maandag en dinsdag tussen 10.00 – 17.00 uur, op woensdag en donderdag tussen 09.00 – 17.00 uur en op vrijdag tussen 09.00 – 13.00 uur
  • € 417,75 op vrijdag tussen 13.00 – 17.00 uur
  • € 558,20 op zaterdag tussen 09.00 – 17.00 uur
  • € 835,80 op zondag en algemeen erkende feestdagen tussen 09.00 – 17.00 uur.
  • Voor een huwelijksboekje wordt € 18,65 in rekening gebracht.
  • Indien het huwelijk wordt voltrokken in het bijzijn van een door de gemeente beschikbaar gestelde getuige, wordt per getuige € 15,15 in rekening gebracht.

  Extra kosten voor de trouwlocatie

  Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken in het oude raadhuis in Hoogwoud of Spanbroek worden de kosten verhoogd met € 172,95.

  De extra kosten voor ’t Kerkhuys in Spanbroek, de kerk De Stompetoren in Aartswoud en Theaterkerk in Wadway worden rechtstreeks door de betreffende locaties in rekening gebracht bij het bruidspaar.

  Melden van een voorgenomen huwelijk

  Aan de melding van het voorgenomen huwelijk zijn geen kosten verbonden.

 • Documenten