HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Verhuizen naar Nederland

Verhuizen naar Nederland

 • Uitleg

  Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarde voor herinschrijving is een verwacht verblijf in Nederland voor tenminste 4 maanden in een periode van een half jaar.

  Wie kan een verhuizing doorgeven?

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is mag zelf zijn of haar verhuizing doorgeven.
  • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.

  Alle personen die zich hervestigen moeten in persoon verschijnen met een geldig legitimatiebewijs.

  Hoe lang duurt het?

  De gemeente schrijft u direct in.

  Gaat u inwonen of samenwonen?

  U moet toestemming hebben van de hoofdbewoner als u verhuist naar een adres waar al iemand woont. Bijvoorbeeld als u gaat samen wonen of bij iemand intrekt.

  Geheimhouding van uw gegevens

  Wilt u geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen? Geef dit aan op het moment dat u de hervestiging doorgeeft.

  Vertrokken uit Nederland voor 1994?

  Deze aangifte is uitsluitend van toepassing wanneer u na 1 oktober 1994 uit Nederland bent vertrokken. Indien u voor 1 oktober 1994 bent uitgeschreven bij de gemeente wegens emigratie dan is een eerste inschrijving op uw situatie van toepassing.

  Als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden, moet u zich inschrijven bij de gemeente.

  U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

  • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • U hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
  • U hebt de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
  • U hebt een geldige verblijfsvergunning.
  • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.
 • Wat moet ik doen?

  • Ga persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.
  • Schrijf u in op uw vaste woonadres.
  • Als uw partner ook naar Nederland is gekomen, moet uw partner met u meekomen naar de gemeente.
  • Als uw kinderen ook naar Nederland zijn gekomen, moeten zij met u meekomen naar de gemeente.
  • Na uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer hebt u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen.

  U woont korter dan 4 maanden in Nederland

  Als u korter dan 4 maanden in Nederland woont, hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. U laat zich dan inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet ook wel de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

  De aangifte dient persoonlijk te geschieden en kan niet tijdens de avondopenstelling van Burgerzaken. U moet een afspraak maken via 0226 - 363 333.

 • Wat moet ik meenemen?

  Komt u uit het buitenland en wilt u opnieuw in Nederland gaan wonen? Dan moet u binnen vijf dagen na aankomst persoonlijk aangifte doen bij de gemeente. U neemt hiervoor telefonisch contact op met de gemeente.

  Neem telefonisch contact op via 0226-363 333

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • Documenten die bewijzen dat u hier woont. Bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning.
  • Officiële documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt. 
  • Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen, hebt u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig.
  • Als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, hebt u een bewijs van uitschrijving nodig.
  • Indien van toepassing: uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd.
 • Wat kost het?

  Aan hervestiging vanuit het buitenland zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente schrijft u zo snel mogelijk in. Dit duurt maximaal 4 weken.

 • Aanvullende informatie

  Als u geen vast woonadres hebt, vraagt u eerst een briefadres aan bij de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u binnenschipper bent of in een instelling verblijft.