HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Verkiezingen, een ander machtigen

Verkiezingen, een ander machtigen

 • Uitleg

  Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen. 

  In 2019 zijn er drie de verkiezingen; Provinciale (PS), Waterschap (WS) en Europese (EP)verkiezingen.

  23 mei 2019 Europese verkiezingen: Schriftelijke verzoeken vervangende stempas, kiezerspas en volmacht

  Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas, vervangende stempas of volmachtsbewijs moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Aangezien deze termijn voor de Europees Parlementsverkiezing dan op een zaterdag (18 mei) valt, wordt de termijn opgeschoven naar de eerstvolgende werkdag. In dit geval kunnen dergelijke verzoeken dus tot en met maandag 20 mei worden ontvangen (artikel Z12 Kieswet). Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas of vervangende stempas kan tot woensdag 22 mei 12.00 uur ’s middags worden gedaan.

 • Hoe werkt het?

  Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels: 

  • Iemand mag per verkiezing door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 anderen. 
  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. 
 • Wat moet ik doen?

  • Bij Provinciale Statenverkiezingen machtigt u iemand uit dezelfde provincie.
  • Bij waterschapsverkiezingen machtigt u iemand uit hetzelfde waterschap.
  • Bij Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen en een referendum kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

  Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

  • vult u de achterkant van uw stempas in;
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas;
  • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

  Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

  • vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente;
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier;
  • levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente;
  • stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd;
  • stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

  Gemeenteraadsverkiezingen

  • U machtigt iemand uit dezelfde gemeente.
  • U vult de achterkant van uw stempas in.
  • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
  • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

  Als u tijdelijk in het buitenland verblijft en u wilt per brief uw stem uitbrengen voor de Europees Parlementsverkiezing, dan verloopt de aanvraag voor deze briefstem altijd via gemeente Den Haag. Stembrief aanvraag gemeente Den Haag

 • Wat moet ik meenemen?

  Degene die u hebt gemachtigd neemt de volgende zaken mee als hij gaat stemmen: 

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs (dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn);
  • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs. 
 • Documenten