HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 • Uitleg

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

 • Hoe werkt het?

  Een VOG is verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en personen die werken in de gastouderopvang. In andere gevallen kunt u ook een VOG nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het krijgen van een baan of als u als vrijwilliger gaat werken. Ook als u een visum aanvraagt of voor bepaalde registraties, zoals een lidmaatschap of inschrijvingen heeft u soms een VOG nodig.

  Bedrijf, stichting of vereniging?

  Een bedrijf, stichting of vereniging kan een VOG voor rechtspersonen aanvragen. Bent u zzp'er en hebt u een VOG nodig? Dan moet u geen VOG RP aanvragen, maar een VOG NP voor natuurlijke personen.

  Dienst Justis behandelt alle aanvragen

  Dienst Justis behandelt alle aanvragen voor een VOG. Zij onderzoekt of u strafbare feiten hebt gepleegd. Zo nee, dan krijgt u de VOG. Is dit wel het geval, dan bekijkt Dienst Justis of deze feiten relevant zijn voor het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

  Afwijzing aanvraag VOG

  Komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan stuurt Dienst Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg hierin uit waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

  Gratis VOG aanvragen voor vrijwilligers

  Wilt u als vereniging een gratis VOG aanvragen voor uw vrijwilligers, volg dan de stappen op www.gratisvog.nl 

 • Wat moet ik doen?

  Vraag uw VOG zelf aan via Justis

  U kunt het Aanvraagformulier VOG NP downloaden bij Justis. Soms krijgt u het formulier al van uw toekomstige werkgever.

  Er is ook een Engelstalig aanvraagformulier VOG beschikbaar.

  • Vul de gegevens in op het formulier en onderteken het.
  • Lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente waar u woont. U betaalt dan meteen de kosten.
  • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Dienst Justis
  • Beslist Dienst Justis positief, dan krijgt u de VOG thuisgestuurd.U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

  Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen. Voorzie de machtigingsbrief van een datum en een handtekening.

  Maak online uw afspraak

  Organisatie vraagt de VOG voor u digitaal aan

  Organisaties die u om een VOG vragen kunnen dit ook elektronisch doen. De organisatie moet wel beschikken over eHerkenning. U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan. De organisatie en Dienst Justis regelen de aanvraag volledig digitaal. De elektronische aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. De organisatie bereidt de aanvraag voor. Daarna doorloopt u de volgende stappen:

  1.    U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie (deze e-mail ontvangt u van uw werkgever).
  2.    Log in met uw DigiD inlogcode.
  3.    Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u direct betalen via iDeal.
  4.    U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

  VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

  De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet worden ingediend door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

  1.    download het aanvraagformulier VOG RP via Dienst Justis
  2.    Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben.
  3.    Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar Dienst Justis.
  4.    Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag, op het formulier staat het rekeningnummer.
  5.    U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

  Gratis VOG aanvragen voor vrijwilligers

  Wilt u als vereniging een gratis VOG aanvragen voor uw vrijwilligers, volg dan de stappen op www.gratisvog.nl 

  Maak online uw afspraak

  Informatie voor mensen die niet staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), kijk op www.justis.nl

 • Wat moet ik meenemen?

  Wanneer u de VOG aanvraagt via de gemeente:

  • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
  • geldig identiteitsbewijs

  Iemand anders machtigen

  Als u iemand anders de VOG voor u aanvraagt bij de gemeente, dan neemt die persoon het volgende mee:

  • ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
  • machtigingsbrief
  • kopie van uw identiteitsbewijs
  • zijn of haar eigen identiteitsbewijs

  Heeft u nog vragen dan kunt u ook contact opnemen met de gemeente Opmeer via gemeente@opmeer.nl of via 0226 – 363 333.

 • Wat kost het?

  • De Verklaring omtrent gedrag kost € 41,35
  • Voor vrijwilligers is een VOG gratis digitaal aan te vragen (de instanties waar de vrijwilliger voor werkt moet deze aanvragen)
 • Hoe lang duurt het?

  • VOG: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
  • VOG RP: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • Aanvullende informatie

  Vrijwilligersorganisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG .

  Afwijzing

  Als Justis geen VOG kan afgeven, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt bezwaar maken met een brief. Hierin vertelt u waarom u de VOG wel moet krijgen. Na ontvangst van uw bezwaar neemt Justis een definitief besluit. Als dat een afwijzing is, kunt u opnieuw bezwaar maken. U kunt het besluit eventueel voorleggen aan de bestuursrechter.

  Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

  Als u in het buitenland gaat wonen of werken en daar een VOG voor nodig hebt, vraag dan om een officieel document aan de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.