HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Opmeer)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Opmeer)

 • Uitleg

  Heeft u ondersteuning, zorg of hulp nodig en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Dan kunnen wij u misschien helpen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maak dan een afspraak voor een gesprek met het Wijkteam Opmeer

  We bespreken welke manieren er zijn om u te helpen. Dit kan zijn:

  • Steun of hulp van mensen om u heen.
  • Deelnemen aan (sport)verenigingen, kerken of vrijetijdsvoorzieningen.
  • Wmo-voorzieningen zoals bijvoorbeeld hulp in het huishouden of een vervoersvoorziening.

  U mag iemand meenemen naar dit gesprek, als u dat prettig vindt. Kent u of heeft u niemand die met u mee kan en wilt u dat wel, dan kunt u gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuner

  In het filmpje "De Wmo. Zo werkt het." leggen wij uit hoe de Wmo én de eigen bijdrage werkt.

  Wat gebeurt er na het gesprek?

  1. U krijgt van ons een verslag van het gesprek.
  2. Als u het eens bent met het verslag, gaan we op zoek naar de juiste voorziening, zorg of hulp voor u.
  3. Binnen ca. 2 weken ontvangt u een brief van ons. Hierin staat wat wij voor u kunnen regelen.
 • Hoe werkt het?

  Als u bij de gemeente om hulp vraagt, moet de gemeente onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie. De gemeente gaat met u en uw eventuele mantelzorger in gesprek. Een gratis cliëntondersteuner kan u hierbij helpen. Als u bijvoorbeeld problemen heeft met traplopen of het koken van een maaltijd, dan wordt er eerst gekeken hoe u die problemen zelf kunt oplossen. Misschien door het inschakelen van familie of met hulp van een vrijwilliger of klusjesman.

  Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven, zoals:

  De gemeente kan u ook een geldbedrag geven. U kunt de hulp die u nodig hebt dan zelf betalen.

  De gemeente kan van u een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

  Behandeling van uw aanvraag

  Hoe de procedure verloopt, hangt af van uw persoonlijke situatie of medische belemmeringen. Soms is een medisch onderzoek nodig. Een onafhankelijke arts kijkt dan naar uw belemmeringen of handicap. Als het nodig is, dan vraagt de arts aanvullende informatie op bij uw specialist en/of huisarts. De  onafhankelijke arts geeft een advies aan de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Maak een afspraak voor een gesprek met de Wmo-consulent van de gemeente..

  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

  Uit het gesprek kunnen voor u verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

  • U regelt zelf een oplossing.
  • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen.
  • De gemeente geeft u toegang tot algemene hulp.
  • U doet een aanvraag voor individuele hulp. 
 • Wat kost het?

  Op de website van Regiotaxi Westfriesland vindt u een overzicht van de kosten van de regiotaxi.

  Voor bijna alle Wmo voorzieningen moet u een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Voor meer informatie over het CAK; www.hetcak.nl
  In het gesprek en gespreksverslag laten we u weten of er een eigen bijdrage nodig is en wat hiervan de kosten zijn.

 • Hoe lang duurt het?

  Na het onderzoek weet u wat u kunt doen om uw probleem op te lossen.

  Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

  U kunt met al uw vragen, rondom zorg en welzijn, terecht bij het WIJkteam OpMEER. Via: aanmeldformulier | e-mail wijkteam@opmeer.nl | T 0226 - 363 333