HOME  |  Inwoners  |  Geboorte, huwelijk, overlijden

Geboorte, huwelijk, overlijden

Naamgebruik

Achternaam na huwelijk of geregistreerd partnerschap. Meer informatie over naamgebruik

Overlijden melden

Aangifte doen van overlijden is verplicht. Doe aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Meer informatie over melden overlijden 

Trouwen in Opmeer

Trouwen is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Meer informatie over trouwen

Naamskeuze kind

De keuze van de achternaam van uw eerste kind. Meer informatie over de keuze van de achternaam

Erkennen ongeboren vrucht

Nodig als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt. Meer informatie over erkennen ongeboren vrucht

Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

Het bij de gemeente doorgeven van een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Meer informatie over echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

Aanvraag graf op gemeentelijke begraafplaats

Een graf op een gemeentelijke begraafplaats krijgt u door een ‘recht tot begraven’ te kopen.  Meer informatie over graven

Geregistreerd partnerschap

Gaat u niet trouwen, maar wilt u de relatie met uw partner wél officieel vastleggen? Meer informatie over geregistreerd partnerschap

Geboorte aangeven

Doe binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van uw baby. Meer informatie over aangifte van geboorte doen