HOME  |  Inwoners  |  Integraal Kind Centra: denk mee over de locaties

Integraal Kind Centra: denk mee over de locaties

De huidige schoolgebouwen in Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek zijn aan vervanging toe. De noodzaak voor nieuwbouw is een kans om op twee locaties een Integraal Kind Centrum (IKC) te maken, één in Hoogwoud en één in Opmeer/Spanbroek. Waar het IKC precies komt en hoe het gebouw het best kan worden ingepast, dat onderzoeken we graag met de omwonenden, ouders en andere betrokkenen.

Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuteropvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. In Spanbroek/Opmeer nemen de basisscholen Bonifatius, ’t Ruimteschip en De Akker hun intrek in het nieuwe gebouw. En in Hoogwoud nemen de basisscholen St. Wulfram en De Adelaar hun intrek.

We starten per kern met een dorpsbijeenkomst en daarna gaan we aan de slag met een werkgroep van ongeveer 15 personen. In deze werkgroep zitten omwoners, ouders en vertegenwoordigers van organisaties. In het eerste kwartaal 2019 organiseren we weer een grote dorpsbijeenkomst per kern waar wij de bevindingen presenteren.

Locatieonderzoek Spanbroek/Opmeer

In de kern Spanbroek/Opmeer kijken we naar een van de volgende locaties:

  • een IKC op het (voormalig) B-veld HOSV
  • een IKC op de huidige locatie van de Bonifatius
  • een IKC op de huidige locatie van De Akker/ ’t Ruimteschip
  • een IKC in de woonwijk Heerenweide
  • twee kleinschalige IKC’s op de huidige locaties van De Akker/’t Ruimteschip en Bonifatius

Locatieonderzoek Hoogwoud

In Hoogwoud kijken we naar het gehele gebied tussen de Burgemeester Heijmansstraat en de Radboudstraat.