HOME  |  Inwoners  |  Integraal Kind Centra: samenwerken aan huisvesting van scholen en voorzieningen

Integraal Kind Centra: samenwerken aan huisvesting van scholen en voorzieningen

Donderdag 11 juli 2019
Gemeenteraad vergadert over voorstel lokatiekeuze


Op donderdag 11 juli om 19.00 uur vergadert de gemeenteraad over het voorstel van het college over de locatiekeuze van de IKC in Spanbroek/Opmeer en Hoogwoud. De vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis van Opmeer.

Wilt u inspreken?
Inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht moeten dit uiterlijk 4 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de griffier.  Hebt u een vraag aan de raadsleden, dan kunt u dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de griffier. De griffier kunt u bereiken door een e-mail te sturen naar gemeente@opmeer.nl.

Meer weten?
U de stukken raadplegen op www.opmeer.nl die op 11 juli worden besproken.


Woensdag 3 juli 2019
Commissies vergaderen over voorstellen lokatiekeuze

Op woensdag 3 juli vergaderen de commissies Samenlevingszaken, Ruimte en Bestuurlijke Zaken en Verantwoording over het voorstel van het college over de locatiekeuze van de IKC in Spanbroek/Opmeer en Hoogwoud.

Laat de commissieleden weten wat u van de plannen vindt

De commissieleden willen uw mening horen over de plannen en organiseert daarom voorafgaand aan de commissievergadering een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting kunt u de commissieleden vertellen wat u van de plannen vindt. Iedere inspreker krijgt daarvoor maximaal vijf minuten de tijd. Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot uiterlijk woensdag 26 juni aanmelden via griffier@opmeer.nl.

Meer weten?

Vanaf 21 juni om 12.00 uur kunt u de stukken raadplegen op www.opmeer.nl die op 3 juli worden besproken. De hoorzitting begint om 19.00 uur en aansluitend vindt de commissievergadering plaats. Beide bijeenkomsten worden gehouden in het gemeentehuis van Opmeer.


November 2018 - februari 2019
Participatietraject met inwoners en belanghebbenden

De huidige schoolgebouwen in Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek zijn aan vervanging toe. De noodzaak voor nieuwbouw is een kans om op twee locaties een Integraal Kind Centrum (IKC) te maken, één in Hoogwoud en één in Opmeer/Spanbroek. Waar het IKC precies komt en hoe het gebouw het best kan worden ingepast, dat onderzoeken we graag met de omwonenden, ouders en andere betrokkenen.

Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuteropvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. In Spanbroek/Opmeer nemen de basisscholen Bonifatius, ’t Ruimteschip en De Akker hun intrek in het nieuwe gebouw. En in Hoogwoud nemen de basisscholen St. Wulfram en De Adelaar hun intrek.

In de periode van november 2018 tot en met februari 2019 is er een participatietraject gevolgd met input van inwoners en andere belanghebbenden. De resultaten vindt u terug in de onderstaande documenten.

Gemeenteraad neemt besluit
In het tweede kwartaal 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over de locaties van de nieuw te bouwen IKC’s. De resultaten van de werkgroepen worden meegenomen in de besluitvorming. Uiteindelijk neemt de raad een besluit aan de hand van 11 toetsingscriteria.
 


Locatieonderzoek Spanbroek/Opmeer

In de kern Spanbroek/Opmeer kijken we naar een van de volgende locaties:

  • een IKC op het (voormalig) B-veld HOSV
  • een IKC op de huidige locatie van de Bonifatius
  • een IKC op de huidige locatie van De Akker/ ’t Ruimteschip
  • een IKC in de woonwijk Heerenweide
  • twee kleinschalige IKC’s op de huidige locaties van De Akker/’t Ruimteschip en Bonifatius