HOME  |  Inwoners  |  Integraal Kind Centra: samenwerken aan huisvesting van scholen en voorzieningen

Integraal Kind Centra: samenwerken aan huisvesting van scholen en voorzieningen

De huidige schoolgebouwen in Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek zijn aan vervanging toe. De noodzaak voor nieuwbouw is een kans om op twee locaties een Integraal Kind Centrum (IKC) te maken, één in Hoogwoud en één in Opmeer/Spanbroek. Waar het IKC precies komt en hoe het gebouw het best kan worden ingepast, dat onderzoeken we graag met de omwonenden, ouders en andere betrokkenen.

Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuteropvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. In Spanbroek/Opmeer nemen de basisscholen Bonifatius, ’t Ruimteschip en De Akker hun intrek in het nieuwe gebouw. En in Hoogwoud nemen de basisscholen St. Wulfram en De Adelaar hun intrek.

In de periode van november 2018 tot en met februari 2019 is er een participatietraject gevolgd met input van inwoners en andere belanghebbenden. De resultaten vindt u terug in de onderstaande documenten.

Gemeenteraad neemt besluit
In het tweede kwartaal 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over de locaties van de nieuw te bouwen IKC’s. De resultaten van de werkgroepen worden meegenomen in de besluitvorming. Uiteindelijk neemt de raad een besluit aan de hand van 11 toetsingscriteria.
 


Locatieonderzoek Spanbroek/Opmeer

In de kern Spanbroek/Opmeer kijken we naar een van de volgende locaties:

  • een IKC op het (voormalig) B-veld HOSV
  • een IKC op de huidige locatie van de Bonifatius
  • een IKC op de huidige locatie van De Akker/ ’t Ruimteschip
  • een IKC in de woonwijk Heerenweide
  • twee kleinschalige IKC’s op de huidige locaties van De Akker/’t Ruimteschip en Bonifatius