HOME  |  Inwoners  |  Meldpunt overlast

Meldpunt overlast

Heeft u overlast van kleinere ergernissen, die niet levensbedreigend zijn, kunt u 24 uur per dag bellen naar het Meldpunt Overlast, telefoon 0226 – 360 231. De gemeente Opmeer heeft hierover afspraken gemaakt met Regio Control. De surveillant gaat zo snel mogelijk naar de genoemde locatie en spreekt hier de overlastgever aan op het gedrag.

Bel 0226-360231

Meldpunt Overlast belt  u niet voor:

  • Strafbaar feit

Gaat het om een strafbaar feit dan moet u de politie bellen 0900 - 88 44 of 112. Als een dergelijke melding bij Regio Control binnenkomt, neemt Regio Control contact op met de politie en wordt er door de politie actie ondernomen.

  • Kleine 'problemen' openbare ruimte

Overige meldingen, zoals loszittende tegels of defecte straatverlichting vallen onder de categorie geen spoed. U kunt deze melding direct online aan ons doorgeven.

Regel online uw melding

  • Riolering

Problemen met de drukriolering? Neem dan contact op met Remondis Rioolservice West: 0251 - 295 720.