HOME  |  Inwoners  |  Multifunctionele accommodatie (MFA)

Multifunctionele accommodatie (MFA)

De multifunctionele accommodatie (MFA) op het terrein De Weijver is een grote accommodatie, die legio kansen biedt voor meervoudig gebruik. Hoofdgebruikers van de MFA zijn: Stichting Jeugd en Jongeren Opmeer (SJJO), judovereniging Hikiwake, Stichting Pardoes en gymnastiekvereniging Kracht & Vriendschap. De hoofdgebruikers kunnen een medegebruiker aanmelden met het 'aanvraagformulier MFA'.

Voor informatie over het gebruik kunt u terecht bij de gemeente, gemeente@opmeer.nl, telefoon 0226 - 363 333.