HOME  |  Inwoners  |  Onderwijs

Onderwijs

Basisscholen in Opmeer

Bent u op zoek naar een basisschool in Opmeer? Meer informatie over basisscholen

Leerlingenvervoer

Vervoer naar en van school voor leerlingen van het speciaal onderwijs of van een speciale school voor basisonderwijs. Meer informatie over leerlingenvervoer

Leerplicht, ongeoorloofd verzuim en vrijstelling

Kinderen vanaf 4 jaar mogen alvast naar school maar vanaf 5 jaar is ieder kind verplicht om naar school te gaan. Die leerplicht duurt eigenlijk tot de 18e verjaardag. Meer informatie over leerplicht

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Meer onderwijs over passend onderwijs

Kinderopvang in Opmeer

Bent u op zoek naar een peuterspeelzaal in Opmeer? Meer informatie over peuterspeelzalen

Onderwijs aan nieuwkomers

Schoolbesturen en gemeenten in West–Friesland werken samen om 6 tot 12-jarige nieuwkomers passend onderwijs te bieden. Dit gebeurt in de vorm van nieuwkomersklassen in Hoorn, Bovenkarspel en Medemblik. Meer informatie: www.nieuwkomers-westfriesland.nl