HOME  |  Inwoners  |  Onderwijs

Onderwijs

Integraal Kind Centra

De huidige schoolgebouwen in Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek zijn aan vervanging toe. De noodzaak voor nieuwbouw is een kans om op twee locaties een Integraal Kind Centrum (IKC) te maken, één in Hoogwoud en één in Opmeer/Spanbroek. Waar het IKC precies komt en hoe het gebouw het best kan worden ingepast, dat onderzoeken we graag met de omwonenden, ouders en andere betrokkenen. Meer informatie

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Meer onderwijs over passend onderwijs

Kinderopvang in Opmeer

Bent u op zoek naar een peuterspeelzaal in Opmeer? Meer informatie over peuterspeelzalen

Onderwijs aan nieuwkomers

In Westfriesland werken we samen om 6 tot 12-jarige nieuwkomers passend onderwijs aan te bieden. Dit gebeurt in nieuwkomersklassen in Hoorn, Bovenkarspel en Medemblik. Meer informatie: www.nieuwkomers-westfriesland.nl

In Westfriesland we have organised entrants classes for children who have newly entered the Netherlands. More information: www.nieuwkomers-westfriesland.nl

Basisscholen in Opmeer

Bent u op zoek naar een basisschool in Opmeer? Meer informatie over basisscholen

Leerlingenvervoer

Vervoer naar en van school voor leerlingen van het speciaal onderwijs of van een speciale school voor basisonderwijs. Meer informatie over leerlingenvervoer

Leerplicht, ongeoorloofd verzuim en vrijstelling

Kinderen vanaf 4 jaar mogen alvast naar school maar vanaf 5 jaar is ieder kind verplicht om naar school te gaan. Die leerplicht duurt eigenlijk tot de 18e verjaardag. Meer informatie over leerplicht