HOME  |  Inwoners  |  OZB en WOZ

OZB en WOZ

Bezwaar maken tegen beschikking WOZ

Als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde van een woning of bedrijfspand, kunt u online bezwaar aanmaken. U logt hiervoor in met uw DigiD.

Online bezwaar tegen beschikking WOZ

Taxatieverslag WOZ

De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Van ieder pand wordt een taxatieverslag gemaakt. U kunt het taxatieverslag online inzien als de aanslag op uw naam staat. U logt daarvoor in met uw DigiD.

Online taxatieverslag inzien

Bezwaar maken tegen aanslag OZB

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u online bezwaar aanmaken. U logt hiervoor in met uw DigiD.

Online bezwaar maken tegen aanslag OZB

WOZ waarden openbaar

Vanaf 1 oktober 2016 kan iedereen de WOZ-waarde van woningen opvragen via www.woz-waardeloket.nl  Dit loket is een centrale landelijke voorziening, wat betekent dat iedereen de WOZ-waarde van woningen door het hele land kan opvragen.

www.woz-waardeloket.nl