HOME  |  Inwoners  |  Projecten en plannen

Projecten en plannen

Aanpassen inritten Hoogwoud

De gemeente is van plan om in het najaar werkzaamheden uit te gaan voeren aan de uitritten in Hoogwoud. Meer informatie over de inritten

Centrumplan Hoogwoud

In het centrum Hoogwoud aan de Ooster Boekelweg is een plan ontwikkeld met de bouw van een Aldi, tankstation en appartementen met winkels. Aansluitend wordt het openbaar gebied door de gemeente ingericht.  Meer informatie over het centrumplan

Afwijkingsbesluiten

Een afwijkingsbesluit op grond van de Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is een besluit van de gemeente om een bouwproject mogelijk te maken, dat afwijkt van het geldende bestemmingsplan.Meer informatie over een afwijkingsbesluit

Wegwerkzaamheden

Actuele stremmingen en omleidingen. Meer informatie over actuele wegwerkzaamheden

Bestemmingsplannen

Plan waarin precies staat waarvoor de grond in dat gebied gebruikt mag worden. Meer informatie over bestemmingsplannen

Woningbouwplan Heerenweide

Het woningbouwplan Heerenweide in Spanbroek beslaat een gebied van circa 21 hectare, waar ongeveer 400 woningen worden ontwikkeld. Meer informatie over Heerenweide

Wijzigingsplan

Een wijzigingsplan gaat deel uit maken van het bestemmingsplan (moederplan). Met de wijziging van de bestemming vervalt de onderliggende bestemming uit het moederplan. Meer informatie over wijzigingsplannen