HOME  |  Inwoners  |  Projecten en plannen

Projecten en plannen

Onderzoek naar lood in de bodem

Meer informatie over onderzoek naar lood.

Duurzaam, behoud van onze toekomst

Wegwerkzaamheden NH

Actuele stremmingen en omleidingen. Meer informatie over actuele wegwerkzaamheden in de Provincie Noord-Holland.

Wijzigingsplan

Een wijzigingsplan gaat deel uit maken van het bestemmingsplan (moederplan). Met de wijziging van de bestemming vervalt de onderliggende bestemming uit het moederplan. Meer informatie over wijzigingsplannen

Bestemmingsplannen

Plan waarin precies staat waarvoor de grond in dat gebied gebruikt mag worden. Meer informatie over bestemmingsplannen

Woningbouwplan Heerenweide

Het woningbouwplan Heerenweide in Spanbroek beslaat een gebied van circa 21 hectare, waar ongeveer 400 woningen worden ontwikkeld. Meer informatie over Heerenweide

Afwijkingsbesluiten

Een afwijkingsbesluit op grond van de Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is een besluit van de gemeente om een bouwproject mogelijk te maken, dat afwijkt van het geldende bestemmingsplan.Meer informatie over een afwijkingsbesluit