HOME  |  Inwoners  |  Projecten en plannen

Projecten en plannen

Recreatieve voorzieningen nabij Hertog Willemweg Spanbroek

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van recreatieve voorzieningen. Meer informatie over de recreatieve voorzieningen

Hoogwoud krijgt energiezuinige LED-verlichting

De gemeente Opmeer gaat de openbare verlichting in de Radboudstraat, de Raadhuisstraat en de Van Mieropstraat in Hoogwoud vervangen. De huidige verlichting is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom wordt de verlichting aangepast en vervangen door nieuwe masten met energiezuinige LED-armaturen.  Meer informatie over de openbare verlichting

Centrumplan Hoogwoud

In het centrum Hoogwoud aan de Ooster Boekelweg is een plan ontwikkeld met de bouw van een Aldi, tankstation en appartementen met winkels. Aansluitend wordt het openbaar gebied door de gemeente ingericht.  Meer informatie over het centrumplan

Afwijkingsbesluiten

Een afwijkingsbesluit op grond van de Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is een besluit van de gemeente om een bouwproject mogelijk te maken, dat afwijkt van het geldende bestemmingsplan.Meer informatie over een afwijkingsbesluit

Wegwerkzaamheden

Actuele stremmingen en omleidingen. Meer informatie over actuele wegwerkzaamheden

Restaureren en beweegbaar maken van de Wipbrug aan de Wipbruglaan te Opmeer

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het restaureren (herbouwen) en het beweegbaar maken van de Wipbrug aan de Wipbruglaan te Opmeer. Meer informatie over de Wipbrug

Bestemmingsplannen

Plan waarin precies staat waarvoor de grond in dat gebied gebruikt mag worden. Meer informatie over bestemmingsplannen

Woningbouwplan Heerenweide

Het woningbouwplan Heerenweide in Spanbroek beslaat een gebied van circa 21 hectare, waar ongeveer 400 woningen worden ontwikkeld. Meer informatie over Heerenweide

Wijzigingsplan

Een wijzigingsplan gaat deel uit maken van het bestemmingsplan (moederplan). Met de wijziging van de bestemming vervalt de onderliggende bestemming uit het moederplan. Meer informatie over wijzigingsplannen