HOME  |  Inwoners  |  Sport & bewegen  |  Financiële ondersteuning voor sport/bewegen

Financiële ondersteuning voor sport/bewegen

Subsidies voor activiteiten van instellingen, belangengroeperingen en andere initiatieven

OpmeerActief

Gemeente kan geldelijke ondersteuning bieden aan gezinnen met kinderen die voor sport onvoldoende eigen middelen hebben.

Doe Mee-fonds  Stichting Samen