HOME  |  Inwoners  |  Subsidie duurzaamheid/energie

Subsidie duurzaamheid/energie

  • Subsidie duurzame energie

    We zijn er allemaal, in meer of mindere mate, mee bezig: het klimaat, besparen op energie, minder gasgebruik… de toekomst voor ons en onze kinderen. Maar als het niet bij denken blijft en je wilt echt iets doen, dan kost dat geld. De overheid stelt geld beschikbaar om inwoners die nu al iets willen doen aan energie besparen te helpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een tegemoetkoming bij aan de aankoop van zonneboilers, warmtepompen en biomassaketels. Dat kan via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

    Lees meer