HOME  |  Inwoners  |  Subsidie duurzaamheid/energie  |  Subsidie duurzame energie

Subsidie duurzame energie

We zijn er allemaal, in meer of mindere mate, mee bezig: het klimaat, besparen op energie, minder gasgebruik… de toekomst voor ons en onze kinderen. Maar als het niet bij denken blijft en je wilt echt iets doen, dan kost dat geld. De overheid stelt geld beschikbaar om inwoners die nu al iets willen doen aan energie besparen te helpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een tegemoetkoming bij aan de aankoop van zonneboilers, warmtepompen en biomassaketels. Dat kan via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Voor ideeën/mogelijkheden rondom duurzaamheid in en om uw huis,verwijzen we u naar Duurzaam Bouwloket

Budget

Er is een subsidie beschikbaar gesteld voor zakelijke gebruikers en particulieren van  € 100 miljoen voor 2019. De ISDE is een meerjarige regeling die loopt tot en met 31 december 2020. Wilt u weten hoeveel budget er nog beschikbaar is en of u/uw huis in aanmerking komt? Kijk op: